Diolch i Athrawon

Heddiw ydi Diwrnod Diolch i Athro ac rydym ni’n gofyn i chi ymuno â ni i ddiolch i’ch athrawon, cymorthyddion dysgu, gofalwyr a’ch rhieni am eu gwaith anhygoel.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19 GAN IECHYD CYHOEDDUS CYMRU

Meddai Ian Roberts, Prif Swyddog Addysg ac Ymyrraeth Gynnar a’r Cyng. Phil Wynn, Aelod Arweiniol Addysg: “Gofynnwn i bawb ymuno â ni i ddiolch i’n hathrawon a’n cymorthyddion dysgu am y rôl hanfodol maen nhw’n ei chyflawni ar hyn o bryd yn edrych ar ôl plant diamddiffyn a phlant gweithwyr allweddol. Mae’n rhaid i ni hefyd gofio am y rhieni a’r gofalwyr sy’n gwneud gwaith penigamp yn addysgu eu plant yn ystod y cyfyngiadau ar symud, mae eu cyfraniad at addysg a lles ein plant yn bwysig iawn.

“Diolch yn fawr iawn i bawb, a gobeithio y bydd pethau yn dychwelyd i ryw fath o normalrwydd yn ystod y misoedd nesaf ond, tan hynny, daliwch ati.”

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn: https://thankateacher.co.uk/thank-a-teacher-day/

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19