Neges gan Gefnogwr y Lluoedd Arfog, y Cyng David Griffiths

“Wrth i ni agosáu at ddiwedd Sul y Cofio, hoffwn ddiolch yn fawr iawn i bob un o’r grwpiau, sefydliadau, unigolion, ysgolion, cynghorau cymunedol – mae’r rhestr yn ddiddiwedd – sydd wedi gweithio’n ddiflino i sicrhau y caiff y canmlwyddiant hwn ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf ei gofio gyda pharch.

“Yn Wrecsam, rydym bob amser wedi parchu’r lluoedd arfog, eu teuluoedd a chyn-filwyr yn fawr, ac mae’r digwyddiadau, coffadwriaethau a theyrngedau a gynhaliwyd ar draws y fwrdeistref sirol, gan yr ifanc a’r hen fel ei gilydd, yn sicr yn profi’r parch hwnnw.

“Rwy’n gwybod y bydd hyn yn parhau i’r dyfodol, ac hoffwn ddiolch unwaith eto i bawb a helpodd i nodi’r canmlwyddiant hwn.”