Mae disgyblion TGAU ar draws Wrecsam yn dathlu heddiw yn dilyn eu llwyddiant yn eu harholiadau.

Gwelwyd cynnydd yn y canran o ddisgyblion ar draws y Fwrdeistref yn ennill graddau A* at ym mhob pwnc, a gwellodd y ffigwr hwn mewn cymhariaeth a’r ffigyrau am Gymru i gyd.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Dywedodd y Cynghorydd Phil Wynn, yr Aelod Arweiniol dros Addysg: “Dylai disgyblion fod yn falch iawn gyda’r canlyniadau. Maent wedi gweithio’n galed iawn i’w cyflawni, ac maent yn haeddu cael eu llongyfarch am eu hymdrech.

“Diolch hefyd i ymdrechion athrawon a holl staff cymorth, a rhieni a gwarcheidwaid hefyd.”

Dywedodd Ian Roberts, y Pennaeth Addysg: “Mae disgyblion ar bob lefel gallu wedi gweithio’n galed iawn i gyflawni’r canlyniadau hyn, a diolch i’r holl ysgolion am y gwaith a’r lefel o gefnogaeth i ddisgyblion.

“Dymunaf y gorau i’r holl ddysgwyr, wrth iddyn nhw edrych i’r dyfodol yn eu llwybr dewisedig.”

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION