Jubilee Sports Day

Mae gwahoddiad i bobl ifanc 5 mlwydd oedd a hŷn gymryd rhan mewn Mabolgampau Jiwbilî a drefnir gan Wrecsam Egnïol.

Bydd yn digwydd yn Stadiwm Queensway ddydd Mercher, 1 Mehefin, a chewch gymryd rhan yn rhad ac am ddim.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan eich cyngor lleol – cofrestrwch i dderbyn bwletinau ar ffurf e-bost.

Byd cyfle i gael cymryd rhan mewn Athletau, Gymnasteg, Bocsio, Sboncen, Pêl-droed, ac mae’r trefnwyr yn gobeithio y bydd Tennis, Criced, Rygbi a Tae Kwon Do ar gael ar y diwrnod hefyd.

Mae’n rhaid archebu ymlaen llaw, felly e-bostiwch activewrexham@wrexham.gov.uk i gael dod i’r digwyddiad.

Derbyniwch ein prif straeon dros e-bost.

TANYSGRIFWYCH