Armed Forces Day

Heddiw (27.06.20) yw Diwrnod y Lluoedd Arfog 2020, diwrnod pan fyddwn ni yn Wrecsam ac ar draws y DU yn dweud diolch i’n lluoedd arfog yn y gorffennol a’r presennol am eu gwasanaeth a’u haberth i’w gwlad.

Bydd pethau ychydig yn wahanol eleni. Ni fydd gorymdeithiau mawr nac arddangosfeydd awyr yn Wrecsam ond gallwn ddangos ein cefnogaeth o hyd trwy dreulio amser yn edrych ar eu negeseuon cyfryngau cymdeithasol a’u rhannu. Gallwch eu gweld ar neuFacebook: https://www.facebook.com/armedforcesday/ or twitter: https://twitter.com/ArmedForcesDay

Ond fel arfer, bydd baner Diwrnod y Lluoedd Arfog yn chwifio ar Lwyn Isaf i nodi’r diwrnod.

SUT I GAEL PRAWF OS OES GENNYCH SYMPTOMAU CORONAFIRWS

Gallwch hefyd gymryd rhan yn #SaluteOurForces, sy’n ffordd syml i unrhyw un dalu teyrnged i gymuned Lluoedd Arfog Prydain am eu gwaith caled, eu hymrwymiad a’u hymdrechion i’n cadw ni’n saff yn y DU ac ar draws y byd. I ymuno, anfonwch lun neu fideo ohonoch eich hun neu eich ffrindiau a chydweithwyr yn saliwtio atom! Mae manylion am sut i gyflwyno eich lluniau i’w gweld ar y ddolen hon.

Os ydych chi’n adnabod rhywun sydd yn y Lluoedd Arfog, beth am anfon neges atynt neu eu ffonio i ddiolch iddynt am helpu i gadw’r DU yn ddiogel?

Meddai’r Cynghorydd David Griffiths, Cefnogwr y Lluoedd Arfog: “Rwyf bob amser yn falch iawn o ymateb Wrecsam i’n lluoedd arfog a’n cyn-filwyr ar y diwrnod arbennig hwn. Er na fyddwn ni i gyd yn gallu dod at ein gilydd i ddiolch i’n lluoedd arfog, rwy’n siŵr y byddwch i gyd yn ymuno â mi eto i ddiolch iddynt am eu cyfraniad diflino a rhannu eu negeseuon cyfryngau cymdeithasol ar-lein. Diolch yn fawr i chi i gyd. Rydym yn ddiolchgar iawn i chi ac rydym yn gwybod y byddwch chi’n gwneud y gorau o’r diwrnod hwn – waeth lle yn y byd rydych chi.”

Dywedodd y Cynghorydd Mark Pritchard, Arweinydd Cyngor Wrecsam: “Hoffem ddiolch i’n lluoedd arfog a’n cyn-filwyr sydd wedi gwneud popeth a ofynnwyd iddynt yn ystod y pandemig hwn, o adeiladu ysbytai i wirfoddoli yn y gymuned. Maent i gyd wedi helpu i gadw pobl, gwasanaethau a’r GIG yn ddiogel. Eto maent wedi dangos eu cadernid a’u gallu i addasu i unrhyw sefyllfa a bydd eu cyfraniad yn cael ei gydnabod a’i gofio bob amser.”

Meddai Ian Bancroft, Prif Weithredwr: “Mae gan Wrecsam draddodiad balch iawn o gefnogi ei lluoedd arfog a chyn-filwyr, a gobeithio y byddwn i gyd yn cadw’r traddodiad hwnnw a threulio amser heddiw i dalu teyrnged i’n milwyr a phob un o’n cyn-filwyr.”

Rydym wedi edrych yn ôl ar beth wnaethom ni yn Wrecsam ar gyfer Diwrnod y Lluoedd Arfog 2014 pan mai ni oedd yn cynnal y digwyddiad yng Gogledd Cymru – achlysur cofiadwy iawn a gymerodd misoedd i’w gynllunio. Dyma’r fideo a gafodd ei recordio y diwrnod hwnnw:

Sut i gael prawf os oes gennych symptomau Coronafirws

YMGEISIWCH RŴAN