Jiwbili

Bydd casgliadau biniau yn digwydd fel yr arfer ar ŵyl y banc y Jiwbilî (dydd Iau 2 Mehefin a dydd Gwener 3 Mehefin).

Gwyddwn fydd rhai ohonoch yn trefnu dathliadau’r Jiwbilî, a gofynnwn i chi ystyried eich casgliadau biniau wrth wneud eich trefniadau.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan eich cyngor lleol – cofrestrwch i dderbyn bwletinau ar ffurf e-bost.

Y peth mwyaf syml yw cynllunio eich dathliadau i osgoi eich diwrnod casglu. Os nad allwch wneud hynny, ystyriwch sut allwch osgoi rhwystro mynediad ar gyfer y cerbydau sbwriel.

Os ydym yn gwybod am ddigwyddiadau sy’n digwydd, ceisiwn ein gorau i gasglu eich biniau mor gynnar a sydyn â phosibl, felly sicrhewch fod yr holl finiau allan i’w casglu erbyn 7.30am.

Derbyniwch ein prif straeon dros e-bost.

TANYSGRIFWYCH