Os ydych yn bwriadu ymweld â Marchnad Nadolig Fictoraidd eleni ar 7 Rhagfyr byddwch yn barod am wledd gan y bydd yna dros 100 o stondinau marchnad yn gwerthu danteithion tymhorol, anrhegion, fferins, gwin a chacennau o San Silyn i Sgwâr y Frenhines.

Mae’r farchnad wedi tyfu’n boblogaidd ac o ran maint yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac eleni mae’r trefnwyr wedi dod â diddanwyr stryd Fictoraidd, band prês, dyn organ dro, Pwnsh a Jwdi a charwsel traddodiadol i gynnig adloniant i bawb.

DYWEDWCH WRTHYM SUT RYDYCH CHI’N MEDDWL Y DYLEM NI ARBED £13M. LLENWCH YR HOLIADUR RŴAN.

Bydd y Farchnad eleni rhwng 12 canol dydd ac 8pm.

Hefyd ar werth fydd Calendr Rhyfeddodau Wrecsam 2018 felly peidiwch â cholli cyfle i gael gafael ar y casgliad unigryw hwn o luniau o Wrecsam a dynnwyd yn ystod 2017.

DYWEDWCH EICH DWEUD GADEWCH I BOBL ERAILL BENDERFYNU

Llenwch ein holiadur rŵan, a sicrhewch eich bod chi’n dweud eich dweud am yr arbedion arfaethedig i’r gyllideb.