Treuliodd cannoedd o bobl o bob oed i Tŷ Pawb ddydd Sadwrn am ddathliad anferth o gerddoriaeth Gymreig.

Yn ogystal â rhai perfformiadau byw gwych o rai o fandiau gorau Cymru, roedd y diwrnod hefyd yn cynnwys côrau a theatr, sgrinio ffilm, celf a chrefft i blant, parti enfawr Magi Ann a rygbi yn fyw ar y sgrin fawr!

SIARADWR CYMRAEG? LLENWI EIN HYMGYNGHORIAD RŴAN!

Diwrnod dathlu cenedlaethol

Mae Dydd Miwsig Cymru yn ddigwyddiad cenedlaethol blynyddol i ddathlu popeth sy’n dda am gerddoriaeth Gymreig. Mae dinasoedd, trefi a phentrefi ledled Cymru yn cymryd rhan mewn trefnu eu gweithgareddau eu hunain ar gyfer y digwyddiad, sydd bellach yn ei bedwaredd flwyddyn.

Rydyn ni’n credu bod Wrecsam wedi gwneud gwaith eithaf da y tro hwn!

Roedd dathliadau’r dydd yn Tŷ Pawb yn cynnwys perfformiadau byw gan Glwb Pantomeim Wrecsam a’r Cylch, Megan Lee, Elis Derby, Dave Elwyn a Fracas.

Yna daeth perfformiad cyffrous o gôr Lleisiau Clywedog, a anogodd y gynulleidfa i ymuno â chaneuon rygbi traddodiadol – Sospan Fach a Calon Lan!

Ymhlith uchafbwyntiau eraill y diwrnod roedd gweithdy fideo, gweithdy gydag Elis Derby, dangosiad ffilm wych Huw Stephen, Anorac, a parti Magi Ann enfawr a ddenodd yn agos at gant o blant a rhieni!

Cynhaliwyd rhifyn arbennig iawn hefyd o Glwb Celf Teulu bore Sadwrn, wedi’i ysbrydoli gan eu hoff fandiau Cymreig! Rydym wrth ein bodd y canlyniadau!

Gig i gofio

Gyda rhan gyntaf y dydd, fe wnaethom symud i’r rygbi – Yr Eidal v Cymru ar sgrin fawr  sgwâr y pobl! Mae Lloegr nesaf! Gallwch wylio’r gêm hon yn Tŷ Pawb ddydd Sadwrn nesaf am 4.45pm.

Cyn gynted ag y bydd y chwiban olaf wedi chwythu, codwyd y sgrin fawr yn barod am y gig noson, a drefnwyd gan dîm FOCUS Wales.

Perfformiodd pedwar band Cymraeg wych i gynulleidfa falch gyda teimlad da yn llenwi’r ystafell o’r dechrau i’r diwedd. Sioe wych ar gyfer golygfa gerddorol ffyniannus y wlad.

Perfformiodd Blind Wilkie McEnroe a Seazoo o Wrecsam ac roedd ein ffrindiau o’r de yn cael eu cynrychioli gyda Ani Glass a HMS Morris.

‘Roedd yr adeilad cyfan yn gyffrous’

Dywedodd rheolwr digwyddiadau Tŷ Pawb, Morgan Thomas: “Ni allem gobeithio am ddiwrnod gwell, roedd yr adeilad cyfan yn llawn o fywyd o’r dechrau i’r diwedd.

“Roedd yn wych i weld y gwahanol weithgareddau’n cyfuno gyda’i gilydd. Plant Criw Celf yn eistedd o flaen  llwyfan yn gnweud lyniau o’r band, teuluoedd yn aros i wylio’r rygbi ac yn crwydro o amgylch y marchnadoedd a’r orielau, bwyta yn y llys bwyd a chael diod yn y bar. Roedd hi’n ddiwrnod i bawb.

“Roedd y bandiau a’r gynulleidfa yn ffantastig. Cymysgedd go iawn o seiniau ffres a chyffrous a ddangosodd pam fod sîn cerddoriaeth Cymru mor gryf ar hyn o bryd.

Rydym wedi cael adborth anhygoel yn dilyn y noson. Byddwn yn bendant yn gwneud hyn eto!”

Cysylltwch a Tŷ Pawb am fwy o wybodaeth:
01978 292144
typawb@wrexham.gov.uk

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb