Wrexham

Mae’r rhai sy’n hoff o fargen yn paratoi at ffair sborion gyntaf 2019 yn Nhŷ Pawb.

Mae’n cael ei chynnal ddydd Sul, 17 Chwefror ac mae modd gosod byrddau o 9am ymlaen am £10 a bydd mynediad i’r cyhoedd am 10am am ddim!

Bydd yn gyfle i chi gael gafael ar fargen neu gael gwared ag unrhyw bethau diangen.

Os nad ydych wedi bod i un o’r blaen, mae fel sêl cist car dan do! Bydd lluniaeth ar gael, a byddwch yn glud ac yn gynnes dan do yn yr adeilad.

YMGEISIO AM LE MEITHRIN AR GYFER MEDI 2019

Other dates Dates agreed for this year are:

Y dyddiadau eraill y cytunwyd arnynt at eleni yw:

Dydd Sul 17 Mawrth
Dydd Sadwrn 14 Ebrill
Dydd Sul 26 Mai

Beth am gael cipolwg ar ddigwyddiadau eraill Tŷ Pawb ar eu tudalen Facebook yma

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ysgol meithrin yn 2019 yw Chwefror 22

YMGEISIWCH NAWR