Mewn unrhyw etholiad, ti sydd biau dy bleidlais P’un a wyt yn pleidleisio mewn gorsaf bleidleisio, drwy’r post neu drwy ddirprwy, dy benderfyniad di yw hwn. Mae’n anghyfreithlon i unrhyw un ddylanwadu arnat i bleidleisio yn erbyn dy ewyllys.

Y diweddaraf am y rhaglen frechu rhag Covid-19 ar draws Wrecsam a Gogledd Cymru

Beth yw twill etholiadol?

Gall twill etholiadol ddigwydd ar sawl ffurf wahanol. Ni all unrhyw un, ddim hyd yn oed partner neu aelod o’r teulu, wneud y canlynol:

  • rhoi pwysau arnat i bleidleisio mewn ffordd benodol
  • cynnig rhywbeth i ti yn gyfnewid am dy bleidlais
  • esgus mai ti ydyn nhw yn yr orsaf bleidleisio
  • cwblhau dy bleidlais bost ar dy ran

Yr hyn dylet ei wneud os wyt wedi gweld neu wedi ddioddef twill etholiadol

Os bydd rhywun yn ceisio defnyddio dy bleidlais, neu bleidlais rhywun rwyt yn ei adnabod, ffonia elusen Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 neu gelli fynd i crimestoppers-uk.org/cy

😷 Mynnwch y ffeithiau…darllenwch yr wybodaeth ddiweddaraf am raglen frechu Covid-19 GIG Cymru ar gyfer Wrecsam a Gogledd Cymru 👈

CANFOD Y FFEITHIAU