Mae cyfle cyffrous i un person ar gael yn ein Tîm Rheoli Adeiladu – tîm sydd wedi hen ymsefydlu ac sydd â pharch mawr tuag ato.

Maen nhw angen Syrfëwr Rheoli Adeiladu dan Hyfforddiant sy’n frwdfrydig, yn weithiwr caled, sy’n gallu ei gymell ei hun ac sy’n canolbwyntio ar ei yrfa.

Bydd angen i ti fod â diddordeb mewn adeiladu a rheoliadau adeiladu a bod yn barod i ddysgu ac astudio i fod yn Syrfëwr Rheoliadau Adeiladu cwbl gymwys.

Mae’r cyflog yn cychwyn ar £15,014 a bydd angen i ti fod â 5 TGAU.

A oes gennyt ti ddiddordeb? Cysyllta â Dave Sharp i gael sgwrs anffurfiol ar 01978 298876.

Dyddiad Cau 11 Awst 2017 – Cyflog Cychwynnol £15,807.

Am fanylion ynglŷn â sut i wneud cais, clicia’r ddolen yma

FFONIWCH AR EICH FFÔN SYMUDOL