Mae ’na lawer o grwpiau chwaraeon yn Wrecsam sy’n cynnig hyfforddiant ar chwaraeon fel pêl-droed, rygbi, bocsio, athletau a llawer mwy.

A ydych chi’n aelod o un o’r grwpiau chwaraeon cymunedol yma? Efallai eich bod chi’n rhan o redeg un?

Os ydych chi, yna peidiwch â cholli’r cyfle i gael mwy o gyllid a allai eich helpu chi ym mhob ffordd, o gyfarpar hyd at hyfforddiant.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Mae Chwaraeon Cymru’n brosiect cenedlaethol sy’n annog pobl i gymryd rhan mewn chwaraeon lleol ac mae’n cynnig hyd at £1,500 i bob cymuned drwy ei gynllun Cist Gymunedol.

Drwy’r cynllun, mae grwpiau eisoes wedi derbyn dros £18,000 ers mis Ebrill 2017.

Ar ben hynny, os yw eich grŵp chi’n benodol yn hyrwyddo chwaraeon i ferched neu bobl anabl neu’n hyrwyddo bod yn rhan o gymdeithas, fe allech chi gael hyd yn oed mwy o arian.

Mae’r rownd hon o gyllid ar agor tan ddydd Mercher 23 Awst ac fe fydd panel Chwaraeon Cymru’n cyfarfod i drafod y ceisiadau ddydd Mercher, 6 Medi.

Gall chwaraeon “ddod â phobl at ei gilydd”

Dywedodd y Cynghorydd Paul Rogers, Aelod Arweiniol Ieuenctid a Gwrth-dlodi: “Mae ‘na nifer o grwpiau chwaraeon ac athletau da sy’n gwneud gwaith arbennig yn eu cymunedau.

“Maen nhw’n helpu pobl i fod yn iach a byw’n iach a hefyd yn helpu i ddod â phobl at ei gilydd, rhoi cyfle iddyn nhw wneud ffrindiau newydd ac i gymdeithasu.

“Fe fyddwn i’n annog unrhyw grwpiau chwaraeon sy’n credu y gallen nhw elwa o gymorth grant i gysylltu a manteisio ar y cyfle hwn.”

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Louise Brady, Rheolwr Cynorthwyol Datblygu Chwaraeon yng Nghyngor Wrecsam, ar 01978 297359 neu drwy e-bost at louise.brady@wrexham.gov.uk

Mae mwy o wybodaeth hefyd ar gael ar ein gwefan.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fy Niweddariadau.

COFRESTRWCH FI