Job Vacancy Helpdesk Customer Service

Ydych chi wedi gweld ein swyddi diweddaraf? Mae gennym swyddi newydd o hyd, felly os ydych chi’n chwilio am eich her nesaf, fe ddylech daro golwg ar ein tudalen swyddi diweddaraf.

Yn aml, mae swyddi gwag mewn addysg, tai, glanhau, gwasanaethau i gwsmeriaid, TG a gofal cymdeithasol, i enwi ond y rhai!

Gall gweithio i’r cyngor fod yn ddewis gyrfaol da – mae fel arfer yn cynnwys pensiwn, lwfans gwyliau da, a sefydlogrwydd cymharol.

GWELD Y SWYDDI DIWEDDARAF

Dyma rai o’n swyddi diweddaraf a fyddai efallai o ddiddordeb i chi 🙂

Cymhorthydd Desg Gymorth

Brwdfrydig…hyblyg…sgiliau gofal cwsmeriaid ardderchog…yn gweithio’n dda mewn tîm…sgiliau cyfrifiadur. Ydi hyn yn swnio’n debyg i chi? Os felly, hoffem glywed gennych. Mwy o wybodaeth yma…
Dyddiad cau 30/08/2019

Cwnselwyr Wrth Gefn

Rydym yn dymuno penodi cwnselwyr cymwysedig i gefnogi plant a phobl ifanc yn Wrecsam. Byddech yn gweithio oriau fel y bo angen…a fyddai hyn yn addas i chi? Mwy o wybodaeth…
Dyddiad cau 30/08/2019

Cymhorthydd Goruchwylio Canol Dydd x2

Eisiau gweithio ychydig o oriau ychwanegol? Rydym yn chwilio am rywun i weithio pum awr yr wythnos yn Ysgol Parc Borras. Darllenwch y swydd ddisgrifiad yma…
Dyddiad cau 03/09/2019

Glanhawr – Ysgol Bro Alun

Rydym angen rhywun dibynadwy i ymuno â’n tîm glanhau yn Ysgol Bro Alun. Ydi’r swydd rhan-amser yma’n apelio i chi? Mwy o wybodaeth am y swydd…
Dyddiad cau 30/08/2019

Eisiau gweld mwy? Cliciwch ar y ddolen isod 🙂

GWELD Y SWYDDI DIWEDDARAF