A ydych chi erioed wedi bod yn awyddus i ddarganfod mwy am eich cymuned?

Os ydych chi erioed wedi bod â diddordeb mewn ymchwilio i hanes eich ardal, ond ddim yn siŵr lle i ddechrau, mae gan Llyfrgell Wrecsam y sesiwn berffaith ar eich cyfer.

Bydd Kevin Plant, Archifydd Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn arwain sesiwn ddiddorol yn Llyfrgell Wrecsam ar 4 Medi, 1-2pm, o’r enw Hanes Lleol – Sut i Ddarganfod Hanes eich Cymuned.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Bydd Kevin yn trafod sut i ddarganfod hanes eich amgylchiadau a’ch cymunedau gan ddefnyddio adnoddau ar-lein.

Mae’r sesiwn yn rhad ac am ddim, ond mae’n rhaid i chi archebu lle, felly ffoniwch Llyfrgell Wrecsam ar 01978 292090.

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION