d

Ydych chi’n byw yn Wrecsam neu’n gweithio gyda phobl sy’n byw yn Wrecsam?  A fyddech yn hoffi deall sut i allu cyfathrebu’n well gyda phobl sy’n byw gyda dementia?

Mae’r cwrs dehongli dementia wedi’i lunio i helpu pobl i ddeall sut i gyfathrebu â phobl â dementia a chydnabod bod ymddygiadau yn aml yn ffordd o ddweud rhywbeth wrthym.

COFRESTRWCH I DDERBYN HYSBYSIADAU GWEITHGARWCH GRAEANU

Drwy ddeall yr ymddygiad hwn, gallwn leihau’r rhwystredigaeth y mae colli’r gallu i siarad yn gallu ei achosi.

Bydd y cwrs yn edrych ar effaith y mae problemau cyfathrebu yn ei gael ar unigolyn ac ar grŵp – nid yn unig o’ch safbwynt chi, ond o safbwynt yr unigolyn hefyd.  Byddwch yn dysgu technegau newydd er mwyn helpu i ddeall y newidiadau bychan y mae’n rhaid i chi eu gwneud i ddeall unigolyn, a byddwch yn magu sgiliau i ddehongli ymddygiadau a’ch galluogi i ddeall beth mae rhywun yn ei “ddweud”.

Mae 2 sesiwn ar gael fesul diwrnod ym mhob lleoliad:  10am – 1pm neu 1.30pm – 4.30pm

Mae’r hyfforddiant hwn ar gael yn benodol i bobl sy’n byw yn Wrecsam neu’n gweithio gydag unigolion sy’n byw yn Wrecsam.

Dyddiadau’r cwrs:

10/11/12 Mawrth – Sefydliad Gofal Parc Pendine, Bromfield House, Rhodfa Ellice, Wrecsam Parc Technoleg, Wrecsam, LL13 7YW

25 Mawrth 2020: Cartref Gofal Stansty, 34 Ffordd Stansty, Wrecsam LL11 2BU

26 Mawrth: Hwb Menter (hen siop Iceland), 11-13 Ffordd Rhosddu, Wrecsam, LL11 1AT

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost: 

commissioning@wrexham.gov.uk / 01978 292066

Derbyniwch y wybodaeth ddiweddaraf o ran graeanu yn syth i’ch mewnflwch

COFRESTRWCH FI RŴAN