20 mph

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnal ymgynghoriad ar hyn o bryd ynghylch cyflwyno cyfyngiadau 20 mya ar strydoedd a ffyrdd prysur mewn cymunedau yng Nghymru.

Maent yn credu y byddai cyflwyno cyfyngiad o 20 mya ar ffyrdd preswyl a strydoedd prysur i gerddwyr ar draws Cymru yn:

  • Lleihau’r perygl a difrifoldeb anafiadau o ganlyniad i wrthdrawiadau rhwng ceir a defnyddwyr ffyrdd diamddiffyn
  • Annog mwy o bobl i feicio a cherdded
  • Gwneud Cymru yn fwy deniadol i’n cymunedau
  • Creu manteision iechyd corfforol ac iechyd meddwl.

Fe’ch gwahoddir i roi eich barn ar y cynigion hyn ar-lein neu drwy’r post.

Trefnwch eich apwyntiad brechlyn Covid-19 ar-lein.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cynhyrchu Cwestiynau ac Atebion defnyddiol am y cynigion a gallwch eu gweld yma.

Meddai’r Cyng. David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Pa un ai eich bod yn credu bod hyn yn syniad da ai peidio, cymerwch amser i roi eich barn er mwyn cael ymateb mor fawr â phosibl.”

Y dyddiad cau yw 1 Hydref a gallwch gymryd rhan yma.

Mae gwneud apwyntiad i dderbyn brechlyn Covid-19 yn haws nag erioed o’r blaen.

TREFNWCH APWYNTIAD AR-LEIN