Triawd o gystadleuwyr gwych yn rhedeg, nofio a seiclo eu ffordd i fuddugoliaeth mewn cystadleuaeth leol.

Y tîm llwyddiannus, wnaeth enwi eu hunain yn “The Tri-hards”, oedd y seiclwr Trevor Coxon, y nofwraig Sue Wyn Jones a’r rhedwr Aled Rowlands, pob un yn gweithio i adran Gwasanaethau Cwsmeriaid a Chorfforaethol y Cyngor.

Roedd y tri yn un o 11 tîm yn Her Corfforaethol DW Fitness a welodd gynrychiolwyr o nifer o gwmnïau a chyrff ledled Wrecsam yn cymryd rhan.

Cyflawnodd y tîm yr her ar 17 Awst.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Llwyddodd Aled a Trevor ill dau i osod record yn eu cystadlaethau, gyda Trevor yn seiclo 25k mewn 38 munud 40 eiliad ac Aled yn rhedeg 3k mewn 11 munud 20 eiliad. Ychwanegodd Sue at siawns y tîm o ennill drwy nofio 500m mewn 10 munud 30 eiliad. Cwblhawyd yr her gyfan mewn 1 awr a 30 eiliad.

“Cyflawniad rhagorol”

Meddai Trevor Coxon, Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid yng Nghyngor Wrecsam: “Rwy’n falch iawn o’n hymdrechion. Roeddwn wedi fy synnu gyda fy amser – yn sicr roedd yr holl waith ymarfer ar fy meic wedi gwneud gwahaniaeth!

“Hoffwn hefyd longyfarch fy nghyd-aelodau am eu cyflawniad ardderchog.”

Ychwanegodd Trevor: “Mae hyn wedi bod yn ddefnyddiol iawn i mi gan ei fod yn rhan o fy hyfforddiant ar gyfer her seiclo noddedig ym mis Mehefin lle byddaf yn seiclo Rhan Gyntaf o’r Tour de France i godi arian at ymchwil canser y prostad, Prostate Cancer UK.

Mae gan Trefor dudalen noddi art:

https://www.justgiving.com/fundraising/trevor-coxon3

 “esiampl wych o’r hyn gall ein staff ei gyflawni”

Dywedodd y Cynghorydd Joan Lowe, Aelod Arweiniol Iechyd a Gofal

Cymdeithasol i Oedolion: “Hoffwn longyfarch y tîm o’r adran Gwasanaethau Cwsmeriaid a Chorfforaethol am eu perfformiad rhagorol yn yr her hon – da iawn chi.

“Mae hyn hefyd yn cyd-fynd â’r Strategaeth Iechyd a Lles Corfforaethol – rydym bob tro eisiau sicrhau fod ein staff yn cadw’n heini ac yn iach. Mae’n arbennig o bwysig ac mae’r tîm yn esiampl wych o’r hyn y gall ein staff ei gyflawni”

Mynychodd y “Tri-hards” seremoni wobrwyo ar 4 Medi a derbyniodd y tri fagiau DW Fitness llawn tritiau gan y Rheolwr ar Ddyletswydd Dave Brown.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fy Niweddariadau.

COFRESTRWCH FI