Os oes gennych chi blentyn sydd yn 7 oed neu’n hŷn sydd â beic BMX, efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y digwyddiad cŵl yma sy’n cael ei gynnal ym Mharc Ponciau dydd Llun 14 Awst.

Fe fydd yr Hyfforddwr beiciau BMX proffesiynol Martin “Oggy” Ogden yn y Parc i ddysgu sgiliau newydd i bobl ifanc. Mae Martin wedi bod yn ymwneud â beiciau BMX ers sawl blwyddyn ac mae wedi bod ar frig ei gamp gan ennill sawl teitl dros y blynyddoedd.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Fe fydd y sesiynau’n cael eu cynnal rhwng 10.00am a 3.00pm, a’r gost fydd £7.50 fesul plentyn am y sesiwn gyfan. Rhaid archebu gan fod llefydd yn gyfyngedig.

Y cwbl y bydd eich plentyn ei angen fydd pecyn cinio a beic BMX. Os oes gennych chi helmedau a phadiau i’w gosod ar bengliniau, dewch â nhw gyda chi ond fe fydd rhai ar gael i’w defnyddio ar y diwrnod.

I sicrhau lle i’ch plentyn, ffoniwch 01978 822780

FFONIWCH AR EICH FFÔN SYMUDOL