Waeth i ni gyfaddef, mae gan bawb ohonom sbwriel rydym angen ei daflu a dyna pam mae’r mwyafrif ohonom yn defnyddio ein bin gwastraff y cartref, neu os oes gennym ormod ohono rydym yn ei gymryd i ganolfan ailgylchu gwastraff y cartref.

Fodd bynnag, mae yna rai ohonoch chi sy’n meddwl ei bod hi’n iawn gadael sbwriel y tu mewn neu o amgylch ein biniau sbwriel. “Sbwriel” yn unig sydd i fod i gael eu taflu mewn i’r biniau yma, stwff y mae pobl angen eu taflu pan fyddan yn mynd yma ag acw, pethau tebyg i baced creision neu ganiau gwag.

“ni ddylid rhoi gwastraff busnes yn y biniau sbwriel”

Ni ddylid defnyddio biniau sbwriel i daflu sbwriel cyffredin. Mae rhai busnesau wedi dechrau eu defnyddio i daflu gwastraff eu siop. Ni ddylid rhoi gwastraff busnes yn y biniau sbwriel. Dylai busnesau gael contract masnach i gael gwared ar sbwriel yn ddiogel a bydd ein timau gorfodi yn siarad gydag un neu ddau sydd wedi cael eu canfod yn gwneud hyn i sicrhau nad yw’r arfer yn parhau.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

“Mae’n ddiog ac yn annerbyniol”

Dywedodd y Cyng. David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant:

“Yn anffodus, mae’r broblem hon yn cynyddu sy’n golygu bod yr adnoddau yn cael eu defnyddio yn symud sbwriel o fusnesu a pherchnogion tai sydd methu gwneud yr ymdrech i fynd â nhw i safleoedd ailgylchu sydd yn eu taflu yn eu bin eu hunain.

“Dim mwy o esgusodion” Mae cyfleusterau ar gael i bobl eu defnyddio yn hytrach na gollwng eu gwastraff wrth ochr y bin sbwriel, sydd yn ddiog ac yn annerbyniol. Mae mwyafrif y cyhoedd yn defnyddio’r cyfleusterau sydd ar gael neu’n ailgylchu eu gwastraff mewn modd cyfrifol. Yr hyn sy’n achosi pryder yw bod rhai busnesau hefyd yn gwneud yr un peth yn lle cael contract i gael gwared ar eu sbwriel yn y modd cywir.

“Mae ein Tîm Gorfodi yn llym iawn wrth ymdrin â’r broblem ac ni fyddant yn oedi cyn erlyn y rhai sydd yn camddefnyddio’r gyfraith, a gall dirwy o £50,000 gael ei roi os caiff pobl eu dal.”

Mae Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref ar gael mewn tri safle yn y fwrdeistref sirol, Lôn y Bryn ar Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam, Brymbo a Phlas Madoc. Gallwch gael rhagor o wybodaeth amdanynt yma

Ar safle Lôn y Bryn, mae yna siop Ailgylchu sydd yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Hosbis Tŷ’r Eos.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fy Niweddariadau.

COFRESTRWCH FI