Mae Tŷ Pawb yn chwilio am gydlynydd ar gyfer arddangosfa Wrecsam Agored a fydd yn cael ei chynnal yn fuan.

Wrecsam Agored yw arddangosfa fwyaf cynhwysol Wrecsam, ac eleni bydd yn cael ei chynnal ar y cyd gan Tŷ Pawb ac Undegun.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus rôl sylweddol i’w chwarae wrth weithredu a chyflwyno prosiect Wrecsam Agored.

Mae’r swydd yn blatfform delfrydol i gael profiad mewn amgylchedd celfyddydol cyflym.

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB .

Am wybod mwy?

Am ragor o wybodaeth am y swydd a sut i wneud cais, lawrlwythwch y disgrifiad swydd llawn yma.

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

Each i wefan Tŷ Pawb yma.

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB