Darewch chi fentro i lawr y twll cwningod?

Gobeithiwn y byddwch chi’n dare! Oherwydd, os gwnewch chi, byddwch chi’n gallu dal perfformiad theatr wych gan grŵp talentog iawn o bobl ifanc lleol!

Mae Tŷ Pawb wedi ymuno â grŵp Theatr Ieuenctid District-14 i ddod ag addasiad rhyfedd a gwych i chi o ‘Alice in Wonderland’ gan Lewis Carroll.

Dewch i weld brand unigryw o ddrama, wedi’i ysbrydoli gan ragamcaniadau amlgyfrwng, theatr gorfforol a theatr cysgodol.

Mae hwn yn berfformiad i’w mwynhau gan blant ac oedolion.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Tocynnau yn gwerthu yn gyflym

Oherwydd y galw mawr am docynnau, bydd dau berfformiad o’r sioe, dydd Sadwrn 29 Medi, 7pm-8pm a dydd Sul 30 Medi, 2pm-3pm.

Mae tocynnau yn costio £5 a gellir eu prynu ar-lein yn siop y Learning Collective.

Dim ond ychydig o docynnau sydd ar gael ar gyfer y dydd Sadwrn, gyda gwell argaeledd ar y Sul fel y mae.

Cefnogir y perfformiad gan nifer o fasnachwyr Tŷ Pawb, gan gynnwys Just Desserts a Milkshakes, Cefn Carpets, Kamila Hair Studio, Esme’s Childrenswear a Redscrafts.

Eisiau paentio eich wyneb fel ‘Alice yn Wonderland’?

Bydd Sophia Leadhill yma o 5.30pm ddydd Sadwrn a 1pm ddydd Sul er mwyn i chi gael eich paentio i fyny a gwyliwch y sioe mewn steil!

Cliciwch yma i dderbyn newyddion a diweddariadau rheolaidd gan Tŷ Pawb.

Ewch i wefan Tŷ Pawb yma.

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION