Mae’r cyfle i gael gafael ar wobr o £50 yn prysur ddirwyn i ben wrth i’r dyddiad cau ar gyfer cystadleuaeth llun Europe Direct nesau!

Medi 2 2018 yw’r dyddiad cau a gallwch anfon hyd at bum llun i ni o’r pethau y teimlwch sy’n cyfleu treftadaeth Wrecsam. P’run ai yw’n adeilad, gweithgaredd neu dŷ bwyta lleol, bydd ffotograffydd y llun a gaiff ei ddyfarnu fel y llun gorau yn ennill £50.

I uwchlwytho eich cais ar y cyfryngau cymdeithasol, gallwch ddefnyddio unrhyw rai o’r rhain:
Trydar @EuropeDirectWxm
Facebook Facebook.com/europedirectwrexham
Instagram @europedirectwxm
Ebost europedirect@wrexham.gov.uk

Cofiwch ddefnyddio’r hashnod #culturevulture18

Gweler y telerau a’r amodau

Y dyddiad cau ar gyfer cystadlu yw 2 Medi 2018.

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth!