Y mis nesaf, bydd Cyngor Wrecsam yn cynnal ei eisteddfod gyntaf erioed!!

Gwahoddir aelodau o staff i fynychu seremoni wobrwyo eisteddfod yn y Neuadd Goffa, Wrecsam – 12-2pm, 28 Chwefror.

Byddwch yn barod i ddangos eich bara brith, sgiliau addurno cacennau, ffotograffau a limrigau comedi gorau! Mae’r rhaglen lawn yma, i wybod mwy am y categorïau a sut i gystadlu.

Mae’r cydlynydd iaith Gymraeg hefyd yn ceisio aelodau i gôr staff CBSW am y tro cyntaf! (O leiaf rydym yn meddwl mai dyma’r un cyntaf!) Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â beth fydd y côr gorau yn y byd e-bostiwch stephen.jones@wrexham.gov.uk.