Rydym ni’n cefnogi Chwarae Cymru dros wyliau’r haf yma i annog plant i godi oddi ar y soffa a mynd allan i chwarae.

Mae chwarae yn bwysig i blant. Mae’n helpu eu datblygiad yn gorfforol ac yn emosiynol, mae’n gymorth iddynt gadw’n heini, maent yn dysgu sgiliau datrys problemau ac yn archwilio sut mae pethau’n gweithio. Maent yn datblygu sgiliau cymdeithasol, yn dysgu rhannu ac yn dod i delerau gydag anawsterau gwahanol, ond yn bwysicaf oll dyma mae plant yn ei ddweud wrthym maent yn ei fwynhau.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Gallwch ddarllen mwy ynglŷn â pham fod chwarae yn bwysig yma.

Mae yna lawer i’w wneud yn Wrecsam dros wyliau’r haf yma, o gynlluniau chwarae wedi’u trefnu i gicio pêl ar eich cae lleol neu ddysgu sgipio.

“Llawer o barciau a mannau gwyrdd”

Dywedodd y Cyngh. Andrew Atkinson, Aelod Arweiniol Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrthdlodi: “Rydym ni’n annog plant i fynd allan i’r awyr agored dros wyliau’r haf yn hytrach nag aros i mewn gyda’u teclynnau. Mae yna lawer o weithgareddau wedi’u cynllunio ar gyfer plant yr haf yma ond mae yna lawer o barciau a mannau gwyrdd hefyd lle gall plant gael amser da a chael eu hwyl eu hunain 🙂 Mae’r hen ffefrynnau megis ‘hopscotch’, sgipio, neu hyd yn cicio pêl, chwarae cuddio neu dag yn golygu eu bod allan yn chwarae gyda’u ffrindiau ac yn cael hwyl tra’n helpu i’w cadw’n iach. Mae yna ddigonedd o amser dros y gaeaf i fod tu mewn, felly ewch ati i annog eich plentyn i fynd allan a chael hwyl!

Gallwch ddarllen am yr hyn sydd gan ein Gweithwyr Chwarae wedi’i drefnu isod

Adeiladu, archwilio, poitsio 🙂 Sesiynau chwarae am ddim ar gyfer plant yr haf hwn

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION