Gobeithio eich bod wedi gallu manteisio ar rai o weithgareddau’r haf yr wythnos ddiwethaf er mwyn rhoi dechrau da i wyliau’r haf.

Mae gan ail wythnos gwyliau’r haf ddigon i’w gynnig hefyd, felly edrychwch ar y rhestr isod…. efallai fod yna rywbeth nad yw eich plentyn erioed wedi rhoi cynnig arno o’r blaen? Efallai fod yna le nad ydych erioed wedi bod iddo o’r blaen? Beth am wneud yr wythnos hon yn un lle rydych yn rhoi cynnig ar rywbeth newydd?!

Gorffennaf 30, 10.30am-12.30pm
Amgueddfa Wrecsam
Creu a Chael
Oed 3 oed +
Cewch wneud thawmatrop, tegan twyll llygaid Fictoraidd poblogaidd. Ffoniwch 01978 297460 i gael rhagor o wybodaeth
£1.50 i bob darn o grefft

Gorffennaf 30, 2pm ymlaen
Llyfrgell Rhiwabon
Twrnamaint Hud
8 oed +
I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu lle ffoniwch 01978 822002

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Gorffennaf 31, 10-11am
Llyfrgell Wrecsam
Stori Gymreig a Sesiwn Grefft
I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch: 01352 744040 neu ebostiwch anna@menterfflintwrecsam.cymru
£1 y plentyn

Gorffennaf 31, 1pm
Tŷ Pawb
Clwb Ffilm Teulu’r Haf
Ymunwch â ni yn ein sinema fach pob prynhawn dydd Mercher yn ystod gwyliau’r haf i fwynhau hen ffefrynnau! ‘The Lego Movie 2’ fydd y ffilm yr wythnos hon. Bydd popcorn a diodydd ar gael ymlaen llaw. I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu ffoniwch 01978 292093.
£3 y pen neu £10 am docyn teulu

Gorffennaf 31, 1,30-3.30pm
Parc Gwledig Dyfroedd Alun
Cyfeiriannu i’r Teulu
Addas i bob oed.
Hwyl i’r Teulu yn Cyfeiriannu. Addas i ddechreuwyr.  Cysylltwch â’r Parciau Gwledig ar 01978 763140 neu e-bostiwch countryparks@wrexham.gov.uk

Gorffennaf 31, 2-3pm
Llyfrgell Rhos
Stori Gymreig a Sesiwn Grefft
I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch: 01352 744040 neu e-bostiwch: anna@menterfflintwrecsam.cymru
£1 y plentyn.

Gorffennaf 31, 3pm
Llyfrgell Rhiwabon
Clwb Plant
Addas i blant rhwng 5-10 oed
Dewch i ymuno â’n clwb 3 o’r gloch a fydd yn cynnwys straeon, Lego, posau a gemau.  Ffoniwch 01978 822002 neu e-bostiwch ruabon.library@wrexham.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Awst 1, 1.30-2.30pm
Parc Bellevue
Hyfforddiant Tennis
6-14 oed
Dysgwch gan hyfforddwr cymwys. Ffoniwch 01978 298997 i gael rhagor o fanylion.
AM DDIM!

Awst 1, 1.30-3.30pm
Parc Gwledig Tŷ Mawr
Argraffwch Gerdyn Post gyda Llun
Addas i bob oed
Argraffwch eich cardiau post eich hun i’w hanfon i ffrindiau a theulu! Digwyddiad Dathlu Dengmlwyddiant Safle Treftadaeth y Byd Pontcysyllte. Cysylltwch â’r Parciau Gwledig ar 01978 763140 neu e-bostiwch countryparks@wrexham.gov.uk
£2.70

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION