Free Swimming 2020

Os yw’r plant wedi gorffen eu hwyau Pasg yn barod ac yn dechrau diflasu dan do, beth am fynd allan i symud gan ein bod ni bellach yn ail wythnos gwyliau’r Pasg?

Dyma rai o’r digwyddiadau a’r gweithgareddau sydd o amgylch y sir.

Dydd Mercher, 4 Ebrill – Sesiwn Chwaraeon a Gemau yn y Parciau. Dewch draw i lwyfan y bandiau o 1pm tan 3pm i ymuno yn yr hwyl. Bydd gweithgareddau am ddim i rai rhwng 8 a 14 oed. Ffoniwch 01978 298997.

Bob dydd yr wythnos hon (dydd Llun tan ddydd Gwener), gallwch alw heibio i Ganolfan Hamdden a Gweithgareddau Byd Dŵr a gall plant nofio am ddim o 2pm tan 3pm.*

Dydd Mercher, 4 Ebrill – Aerobeg Dŵr i Blant. Os hoffai eich plentyn chi roi cynnig ar ddosbarth ffitrwydd yn y dŵr am ddim, dewch draw i Ganolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans o 2.15pm tan 3pm. Mae’n addas i blant o bob gallu.*

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM EBOSTIAU WYTHNOSOL RŴAN.

Dydd Mercher, 5 Ebrill – Campfa i’r Plant. Dyma wahoddiad i bobl ifanc 11-15 oed i Stadiwm Heol y Frenhines i fwynhau sesiwn yn y gampfa am ddim o 4pm tan 5pm.*

Drwy gydol y gwyliau, gall eich plentyn ddod i unrhyw un o’r prosiectau gwaith chwarae canlynol am ddim, felly cymerwch gip ar y lleoliadau a’r amseroedd isod.

Gwersyllt
Dydd Llun, Parc Pendine 2pm-5pm
Dydd Mawrth, Parc Pendine 2pm-5pm
Dydd Mercher, Caeau Bradley 2pm-5pm
Dydd Iau, Caeau Bradley 2pm-5pm
Dydd Gwener, Caeau Bradley 2pm-5pm

Coedpoeth
Dydd Mawrth, Cae Adwy 2pm-4pm
Dydd Iau, Cae Adwy 2pm-4pm

Offa
Dydd Mawrth, Luke O’Connor House 2pm-4pm
Dydd Mercher, Cae Chwarae Bryn-y-cabanau 2pm-4pm
Dydd Iau, y Parciau 2pm-4pm
Dydd Gwener, y Parciau 2pm-4pm

Rhos a Johnstown
Dydd Llun, Morton Circle (Johnstown) 2pm-4pm
Dydd Mawrth, Morton Circle (Johnstown) 2pm-4pm
Dydd Mercher, Bryn y Brain 2pm-4pm
Dydd Iau, Parc Ponciau 2pm-4pm

Rhosddu
Dydd Mawrth, Llain y Pentref (o flaen Ysgol Wat’s Dyke), Garden Village 11am-1pm
Dydd Mercher, Lôn Price 11am-1pm
Dydd Iau, Lôn Price 11am-1pm
Dydd Gwener, Ffordd yr Ardd (y tu allan i adeilad Byddin yr Iachawdwriaeth) 11am-1pm

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Thîm Datblygiad Chwarae Wrecsam ar (01978) 298361 neu e-bostiwch play@wrexham.gov.uk

*Gwnewch yn siŵr eich bod yn dod â Cherdyn Hamdden eich plentyn.

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am ebostiau wythnosol rŵan.

COFIWCH EICH BINIAU