Wrth i Virgin Media barhau i ddiweddaru eu gwasanaethau yn Wrecsam, mae’n rhaid rhoi system un ffordd ar waith o Stryt y Cyll i Ffordd Grosvenor (Ffordd Rhosddu) am 9 diwrnod yn dechrau ddydd Sadwrn, 1 Mehefin.

Bydd system un ffordd yn weithredol gan ganiatáu traffig i mewn i ganol tref Wrecsam gyda gwyriadau addas ar waith ar gyfer y cerbydau sy’n gadael canol y dref.

Gall siwrneiau gymryd mwy o amser a lle bo’n bosibl gofynnir i yrwyr ddilyn llwybrau amgen.

Ai Maethu yw’r dewis i chi?

DYSGWCH FWY AM FABWYSIADU