Bydd pobl ifanc ddawnus Wrecsam yn ymddangos ar llwyfan Tŷ Pawb am berfformiad cyffrous sy’n procio’r meddwl am sut beth yw tyfu i fyny yn 2019.

Bydd Grŵp Theatr District 14 o Wrecsam yn perfformio ‘Brainstorm’ – dogfen fywiog a ddifyr o fywyd yn 2019 ar gyfer criw dilys o bobl ifanc yn eu harddegau. Maent yn darparu asesiad gonest o uchel a isafbwyntiau’r glasoed.

ALLECH CHI WNEUD GWAHANIAETH I FYWYD PLENTYN SYDD MEWN GOFAL?

Byddwch yn barod am ‘brofiad cofiadwy’!

Caiff eich holl synhwyrau eu syfrdanu gan berfformiad sy’n cynnwys ffilm amlgyfrwng, DJs byw, crefft llwyfan arloesol, trac sain gwych a rhywfaint o gyfranogiad ysgafn gan y gynulleidfa. Mae’n argoeli i fod yn brofiad cofiadwy!

Mae Grŵp Theatr Ieuenctid District 14 yn ymarfer yn Tŷ Pawb bob wythnos.

Bydd y grŵp yn derbyn aelodau newydd o Fehefin 19 – gweler y manylion cyswllt isod.

‘Brainstorm’ yw trydydd cynhyrchiad mawr y grŵp ac mae’n dilyn cynhyrchiad llwyddiannus ‘Alice in Wonderland’, a welwyd gan 250 o bobl ar draws dau ddyddiad a werthwyd allan yn Tŷ Pawb yn ôl ym mis Medi 2018.

Gwybodaeth am docynnau

Fideo a gynhyrchwyd gan Grŵp Theatr Ieuenctid Ardal 14

Ai Maethu yw’r dewis i chi?

[button color=”” size=”large” type=”square_outlined” target=”new” link=” http://www.wrexham.gov.uk/welsh/life_events_w/caring/fo