Mae’r anhygoel John Fairhurst yn perfformio yn Nhŷ Pawb nos Wener!

Mae ei ymddangosiad yn dilyn taith Ewropeaidd a Gŵyl hynod lwyddiannus a byddwn yn falch o groeseawu John i Wrecsam fel rhan o’i Daith o amgylch y DU.

Bydd yna hefyd gefnogaeth gan Fand Radio Delta a Blind Wilkie McEnroe – peidiwch â methu’r sioe hon.

Mae tocynnau safonol yn £8 a gallwch eu cael nhw yma.

Mae yna Gynnig Pecyn Gig gwych hefyd Gig/Diod a Chyri o ‘Curry on the Go’ £15.

Mae’r noson yn dechrau am 6.30pm.

Gallwch weld digwyddiadau eraill yn Nhŷ Pawb yma.