Ydych chi’n artist, ffotograffydd neu’n grefftwr lleol sydd yn chwilio am gyfle i arddangos eich gwaith?

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB

Yna does dim rhaid i chi edrych ymhellach na’r llyfrgelloedd lleol yn ardal Wrecsam gan fod gofodau arddangos ar gael mewn tri ohonynt, sef Y Waun, Rhiwabon a Wrecsam y gallwch eu defnyddio am ddim.

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud ydi rhoi eich gwaith i fyny a’u tynnu i lawr eto pan fo’r arddangosfa ar ben.

Os ydi hyn yn swnio’n gyfle delfrydol ar eich cyfer chi, ewch ati i fanteisio ar y cyfle heddiw trwy gysylltu ag un o’n llyfrgelloedd yn uniongyrchol.

Mae’r manylion cyswllt ar gael yma .

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB