Golf Competition Tournament Active Wrexham

Os ydych chi wrth eich boddau â golff ac eisiau diwrnod i’r brenin, dyma’r gystadleuaeth i chi.

Dim ond ychydig o wythnosau sydd i fynd tan Dlws Golff Carlsberg Lager CBSW ac mae’r gystadleuaeth ar agor i ddynion a merched.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Mae llefydd ar gael, felly dewch a’ch sgiliau gyda chi i Glwb Golff Wrecsam ddydd Gwener, Medi 28!

Y fformat yw cystadleuaeth Betterball Stableford i barau, gyda gwobrau sydd werth dros £400!

Rhaid i gystadleuwyr fod dros 18 oed ac mae’r tâl cystadlu o £45 fesul pâr yn cynnwys pryd o fwyd a dwy ddiod am ddim.

Caiff y digwyddiad – sy’n un o’r prif rai yng nghalendr chwaraeon Wrecsam – ei drefnu gan ein Tîm Wrecsam Egnïol a’i noddi gan Carlsberg UK.

Mae ffurflenni ymgeisio nawr ar gael o’n gwefan.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Wrecsam Egnïol ar 07808 787 587.

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION