Cafe Cyfle

Mae gennym newyddion gwych am y caffi sy’n eiddo i’r cyngor ym Mharc Gwledig Dyfroedd Alun.

O Ebrill 1 bydd y caffi yn cael ei reoli ar ein rhan gan Groundwork Gogledd Cymru – sefydliad sy’n gweithio gyda nifer o bartneriaid a gwirfoddolwyr drwy gydol y rhanbarth i wella iechyd a lles ar draws Cymru.

O dan reolaeth Groundwork bydd y caffi yn cael ei enwi’n Caffi Cyfle.

YMGEISIO AM LE MEITHRIN AR GYFER MEDI 2019

Efallai eich bod yn cofio ein bod yn ôl yn yr hydref wedi bod yn edrych ar nifer o opsiynau ar gyfer  gwasanaethau Dydd a Chyflogaeth ein Gwasanaethau Anableddau – amrediad o wahanol brosiectau busnes sy’n rhoi’r cyfle i bobl i gael hyfforddiant a chyflogaeth yn y gweithle.

Un o’r gwasanaethau dan ystyriaeth oedd y caffi yn Nyfroedd Alun lle mae oedolion gydag anableddau dysgu yn derbyn hyfforddiant a chyfleoedd gwaith.

“Yn falch iawn o’r newyddion hwn”

Dywedodd y Cynghorydd David A Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Rydym yn falch iawn o allu cyhoeddi y bydd Groundwork Gogledd Cymru yn gyfrifol am reoli’r caffi yn Nyfroedd Alun ar ein rhan, gan barhau â’r gwaith rhagorol sydd eisoes wedi digwydd ac y bydd y caffi yn parhau i ddarparu gwasanaeth i’r gymuned a chyfleoedd ar gyfer y rhai sydd eu hangen.”

Dywedodd y Cynghorydd Joan Lowe, Aelod Arweiniol Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion: “Mae’n newyddion rhagorol y bydd Groundwork Gogledd Cymru yn rhedeg y caffi yn Nyfroedd Alun.

“Mae wedi bod yn lle rhagorol ar gyfer unigolion gydag anawsterau dysgu i ddysgu sgiliau newydd ac mae wedi darparu cyfleoedd a gwaith iddynt a werthfawrogir yn fawr. Ac mae’r enw newydd, Caffi Cyfle yn ymgorffori’r ysbryd hwnnw.

“Mae Groundwork mewn sefyllfa dda iawn i barhau â’r gwaith hwnnw ac rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda nhw unwaith y byddant yn dod yn gyfrifol am y caffi ddechrau mis Ebrill.”

Dywedodd Karen Balmer, Prif Weithredwr Groundwork Gogledd Cymru: “Bydd Caffi Cyfle yn parhau â’r gwaith da sydd eisoes wedi ei wneud gan y Cyngor i gefnogi’r gymuned leol ac fe fyddwn yn parhau i ddarparu, ac yn wir yn datblygu, yr amrediad o gyfleoedd gwirfoddoli a chyflogaeth gynhwysol sydd ar gael drwy’r caffi.

“Rydym wedi rhoi bwydlen ynghyd sy’n adlewyrchu’r gorau o gynnyrch Cymreig wedi’i gymysgu gyda’n dawn ein hunain i gyffroi a phryfocio synnwyr blasu ein cwsmeriaid.  Rydym yn gobeithio y bydd yn arwain at ddilynwyr ffyddlon ymhlith y gymuned leol ac ymwelwyr â’r ardal, ar gyfer ymweld â’r parc ac fel cyrchfan ynddo’i hun.”

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ysgol meithrin yn 2019 yw Chwefror 22

YMGEISIWCH NAWR