Mae noson o gomedi Cymraeg ar y ffordd i Dŷ Pawb yn ddiweddarach y mis hwn, gydag un o’r dynion doniolaf yng Nghymru yn mynd ar y llwyfan.

Cynhelir Noson Gomedi yn Nhŷ Pawb am 7.30pm nos Iau, 28 Chwefror.

Bydd Noel James, comedïwr o Bontardawe yn arwain miri’r noson, gyda’i ffraetheb a chwarae ar eiriau.

YMGEISIO AM LE MEITHRIN AR GYFER MEDI 2019

A bydd perfformiadau ychwanegol gan Hywel Pitts, comedïwr gwleidyddol a cherddor, a Lorna Corner sef y gohebydd newyddion teledu sydd wedi newid i fod yn gomedïwr.

Cynhelir y gig hon yn Gymraeg – gwahoddir siaradwyr Cymraeg profiadol a dysgwyr Cymraeg i ddod i fwynhau’r jôcs.

Bydd y noson hwyliog yn rhagarweiniad i ddathliadau Dydd Gŵyl Dewi yn Nhŷ Pawb y diwrnod canlynol sef dydd Gwener, 1 Mawrth.

Mae tocynnau ar gyfer y noson gomedi yn costio £10.

I gael rhagor o wybodaeth, neu i archebu tocynnau ar gyfer y noson, ewch i dudalen ddigwyddiadau Tŷ Pawb ar Facebook.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ysgol meithrin yn 2019 yw Chwefror 22.

YMGEISIWCH NAWR