Reading

Mae Gwasanaeth Llyfrgell Wrecsam yn cydweithio â’r elusen genedlaethol yr Asiantaeth Ddarllen i hyrwyddo’r cysylltiad rhwng darllen yn rheolaidd a gwell canlyniadau iechyd y gaeaf hwn.

Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, bydd llyfrgelloedd ledled Cymru yn cymryd rhan yn yr ymgyrch gwybodaeth gyhoeddus ‘Porwch mewn Llyfr’ sy’n ceisio hyrwyddo darllen ychydig bach bob wythnos i gefnogi iechyd meddwl a lles pobl.

Casgliad bin a fethwyd? Gadewch i ni wybod.

Mae ymchwil yn dangos bod oedolion sy’n darllen am 30 munud yr wythnos yn unig yn fwy tebygol o ddweud bod ganddynt fwy o foddhad â bywyd, mwy o hunan-barch a’u bod yn gallu ymdopi â sefyllfaoedd anodd yn well, a bod defnyddwyr llyfrgelloedd yn dweud bod eu hiechyd cyffredinol yn well na phobl nad ydynt yn eu defnyddio.

Bydd chwe thema wythnosol i gyd yn canolbwyntio ar ddarllen a lles. Beth am ymuno â’n hymgyrch ac ychwanegu 30 munud o ddarllen bob wythnos at eich addunedau blwyddyn newydd!

Wedi methu casgliad bin? Rhowch wybod i ni ar-lein – mae’n hawdd.

RHOWCH WYBOD AM GASGLIAD BIN A FETHWYD