A483 Rossett to Gresford

Rydym yn bwriadu dechrau ar waith atgyweirio ac amgylcheddol cyffredinol ar rannau o’n rhwydwaith ffyrdd deuol ac mae trigolion a defnyddwyr ffordd Wrecsam yn cael eu rhybuddio y gall hynny amharu ar rai gwasanaethau dros gyfnod y gwaith.

Trefnwch eich apwyntiad brechlyn Covid-19 ar-lein.

Er mwyn caniatáu i’r gwaith gael ei gwblhau’n ddiogel, bydd yn rhaid cau rhai lonydd.

Bydd y gwaith yn cael ei gwblhau ym mis Gorffennaf:

Dydd Llun, 19 Gorffennaf – Yr A539 Ffordd Llangollen – Lôn 2 i gyfeiriad y de yn y bore a lôn 1 i gyfeiriad y de yn y prynhawn.

Dydd Mawrth, 20 Gorffennaf tan ddydd Iau, 22 Gorffennaf – Ffordd Gyswllt Llan-y-Pwll – Dechrau ger cylchfan JCB gan symud tuag at gylchfan Borras Head. Lôn 1 ar y ffordd allan i ddechrau, gan newid i Lôn 2 i gyfeiriad y de yn dilyn hynny, a’r llain ganol yn y prynhawn.

Hen Ffordd Wrecsam – Borras Head i Resffordd.

Dydd Mawrth, 27 Gorffennaf – Yr A541 Ffordd yr Wyddgrug Adran 1 (yr A483 Cyffordd 5 i Barc San Silyn) – Lôn 1 ar y ffordd allan yn y bore, lôn 1 ar y ffordd i mewn yn y prynhawn

Dydd Mercher, 28 Gorffennaf – Yr A541 Ffordd yr Wyddgrug adran 2 – Lôn 2 i gyfeiriad y de.

Dydd Iau, 29 Gorffennaf – Yr A541 Ffordd yr Wyddgrug adran 2 (Sain y Gororau i Ffin y Sir) – Lôn 2 i gyfeiriad y de yn y bore a lôn 2 i gyfeiriad y de yn y prynhawn.

Mae gwneud apwyntiad i dderbyn brechlyn Covid-19 yn haws nag erioed o’r blaen.

TREFNWCH APWYNTIAD AR-LEIN