Tennis

Mae Taith Tennis y Byd Ieuenctid y Ffederasiwn Tennis Rhyngwladol yn Wrecsam ar hyn o bryd yn cynnal cystadlaethau yn y Ganolfan Tennis .

Mae’r Daith yn rhoi cyfle i chwaraewyr deithio’r byd a datblygu eu talent gan weithredu fel safle lansio i gael mynediad i’r Gamp Lawn Iau a llwyddiant ehangach yn y gêm broffesiynol.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan eich cyngor lleol – cofrestrwch i dderbyn bwletinau ar ffurf e-bost.

I ddathlu’r daith hon ac i groesawu’r chwaraewyr a’u teuluoedd i Wrecsam rydym yn trefnu digwyddiadau a gweithgareddau ategol yng nghanol y dref.

Byddant yn digwydd yn ystod Gwyliau’r Pasg ac maen nhw i gyd yn rhad ac am ddim!

Mae rhagor o wybodaeth isod:

Ebrill 11, 13 20, 21 a 22 rhwng 10am a 12pm – cyfle i wneud Tatŵs Gliter yn Nhŷ Pawb.

Ebrill 11 – 22 rhwng 10 am i 4pm  – Helfa Peli Tennis. Ewch i nôl taflen gliwiau o Dŷ Pawb ac i ffwrdd a chi.

Ebrill 12 – 14 rhwng 11am a 2pm –  Tennis yn Sgwâr y Frenhines.

Ac yn olaf…. Crefftau Tennis yn Nhŷ Pawb ar Ebrill 13, 20, 21 a 22 Ebrill rhwng 1pm a 3pm.

Derbyniwch ein prif straeon dros e-bost.

TANYSGRIFWYCH