Job search latest vacancies

Chwilio am her newydd? Os ydych yn ystyried newid eich swydd dylech gadw llygad ar ein swyddi gwag ar y dudalen swyddi diweddaraf gan fod rhai newydd yn ymddangos yn gyson.

Yn aml, mae swyddi gwag mewn addysg, tai, glanhau, gwasanaethau i gwsmeriaid, TG a gofal cymdeithasol, i enwi ond y rhai!

Gall gweithio i’r cyngor fod yn ddewis gyrfaol da – mae fel arfer yn cynnwys pensiwn, lwfans gwyliau da, a sefydlogrwydd cymharol.

GWELD Y SWYDDI DIWEDDARAF

Dyma rai o’n swyddi diweddaraf a fyddai efallai o ddiddordeb i chi 🙂

Swyddog Cyllid x2

Yn dda gyda chyfrifiaduron? Gyda phrofiad o weithio gyda chyllid? Gweithio llawn amser, dyma’r cam nesaf o bosib i chi. Darganfod mwy yma…
Dyddiad cau: 23/08/2019

Gweithiwr Cefnogi Teuluoedd

Dyma swydd rhan amser, 30 awr yr wythnos. Allech chi wneud gwahaniaeth i blant a’u teuluoedd sydd angen cefnogaeth? Mwy o wybodaeth yma…
Dyddiad cau: 23/08/2019

Mentor Cyflogi Oedolion

Mae ein tîm Cymunedau am Waith yn mentora a chefnogi pobl i ddod o hyd i waith, ac rydym yn cynnig cyflog cystadleuol ar gyfer y swydd hon. Oes gennych chi’r gallu i’w chyflawni? Darllenwch fwy….
Dyddiad cau: 23/08/2019

Glanhäwr, Hafod y Wern

Rydym angen unigolyn cydwybodol i ymuno â’n tîm glanhau yn Ysgol Gynradd Hafod y Wern. Ydi’r swydd rhan amser hon ar eich cyfer chi? Rhagor am y swydd….
Dyddiad cau: 28/08/2019

Eisiau gweld mwy? Cliciwch ar y ddolen isod 🙂

GWELD Y SWYDDI DIWEDDARAF