Mae rhaglen Carnifal Geiriau Wrecsam 2018 wedi’i chyhoeddi ac mae’n fwy ac yn well nag erioed.

Bellach yn ei bedwaredd flwyddyn, mae’r rhestr gwesteion yn cynnwys sêr fel awdur llwyddiannus The Sunday Times, C.L Taylor, yr awdur ifanc Emma Carroll, a’r nofelydd trosedd llwyddiannus Vaseem Khan, felly ni fydd selogion llenyddol yn cael eu siomi!

Cynhelir digwyddiadau mewn lleoliadau ar draws Wrecsam rhwng dydd Sadwrn, 21 Ebrill a dydd Sadwrn, 28 Ebrill.

Mae Gŵyl Geiriau Wrecsam wedi bod yn llwyddiant ysgubol ers iddi gael ei chynnal am y tro cyntaf yn 2015, gydag amrywiaeth gynyddol o ddigwyddiadau, sydd wedi bod yn boblogaidd gyda phobl leol.

Meddai Shan Cooper, Arweinydd Llyfrgelloedd, “Rydym yn gyffrous iawn am y rhaglen sydd wedi ei rhoi at ei gilydd a hoffwn annog unrhyw un sydd wrth eu bodd â llyfrau ac ysgrifennu i ymuno â ni yn ystod yr wythnos. Yn bendant, mae yna rywbeth at ddant pawb.”

Lawrlwythwch y rhaglen lawn yma

Awydd datrys dirgelwch?
Yn ôl oherwydd galw mawr, bydd Llyfrgell Wrecsam yn cynnal digwyddiad Dirgelwch Llofruddiaeth fel rhan o’r carnifal, sy’n sicr o fod yn llwyddiant arall. Eleni, y dirgelwch yw The Wenlock Mummy gan Elly Griffiths (ymchwiliad Dr Ruth Galloway). Cynhelir y digwyddiad ddydd Mercher 25 Ebrill am 7pm. Cofiwch gael eich tocynnau’n fuan!

Dathlu’r gair llafar
Awydd arddangos eich gwaith mewn noson sy’n dathlu’r gair llafar? Cynhelir Viva Voce, noson meicroffon agored ar gyfer beirdd ac ysgrifenwyr, yn Saith Seren nos Iau, 26 Ebrill am 7.30pm.

CYFRIF SNAPCHAT I WRECSAM.

Digwyddiad gwych yn Tŷ Pawb!
Mae dau hanner y tîm o awduron trosedd gorau a elwir yn Nicci French (Nicci Gerrard a Sean French) wedi bod yn hynod o lwyddiannus ers dros ugain mlynedd. Byddan nhw’n siarad am heriau amrywiol eu bywyd ysgrifennu: y cefndir i’w nofelau ias a chyffro seicolegol; creu cyfres Frieda Klein a’r her o gydweithredu llenyddol – tra’n aros yn briod!

Os yw hyn yn codi archwaeth arnoch – beth ydych chi’n aros amdano? Ewch i nôl eich tocynnau heddiw!

Mae prisiau tocynnau’n amrywio ond mae llawer o ddigwyddiadau’n rhad ac am ddim. Gallwch eu prynu o Lyfrgell Wrecsam neu ar-lein drwy wefan Cyngor Wrecsam. Mae mwy o fanylion a’r rhaglen lawn ar gael ar www.wrexhamcarnivalofwords.com neu dilynwch yr ŵyl ar Facebook a Twitter, #GwylGeiriauWrecsam.

Peidiwch â cholli allan…dilynwch ni ar Snapchat.

DILYNWCH NI AR SNAPCHAT