Fis Hydref fe ddywedom wrthych sut roeddem yn paratoi ar gyfer misoedd y gaeaf. Gan ein bod nawr wedi mynd heibio canol y gaeaf rydym am roi’r diweddaraf i chi am sut mae pethau’n mynd a’ch atgoffa o beth allwch chi ei wneud i’ch helpu eich hun os cawn ni unrhyw eira/rhew dros yr wythnosau nesaf.

Mae gennym ni lu o 10 o gerbydau graeanu a 30 o wirfoddolwyr gweithgar o’n tîm Strydwedd sy’n camu i’r adwy i’w gyrru – yn aml mewn amodau o rew ac eira pan fo’r tywydd yn hynod o wael. Os ydych am wybod os oes yna raeanu yn digwydd gallwch chwilio am #wxmgrit ar trydar @cbswrecsam ac rydym hefyd yn rhoi negeseuon ar ein tudalen facebook ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

CYFRIF SNAPCHAT I WRECSAM.

Cllr David A. Bithell, Lead Member for Environment and Transport said: “So far the winter hasn’t proved to much of a challenge for our fleet but we are always aware that winter doesn’t officially end until March 21 and we have even had snow after the end of winter and into spring. We will not be complacent and will continue to monitor the weather and make preparations should we see snow or ice forecast.”

Erthyglau eraill yr hoffech eu darllen o bosib:

Mae’r gaeaf ar ei ffordd – sut ydym ni’n paratoi?