Wales Start Up

Cynhelir Gwobrau Busnesau Newydd Cymru ym mis Mehefin a gwahoddir busnesau newydd i ymgeisio rŵan.

COFRESTRWCH I DALU AM GASGLIADAU BIN

Y dyddiad cau ar gyfer cynigion yw 27 Mawrth a gallwch gystadlu mewn hyd at ddau gategori o blith y canlynol:

 • Busnes gwasanaethau busnes-i-fusnes newydd y flwyddyn
 • Busnes newydd y flwyddyn Caerdydd
 • Busnes adeiladu newydd y flwyddyn
 • Busnes gwasanaethau cwsmeriaid newydd y flwydd
 • Busnes newydd creadigol y flwyddyn
 • Busnes seibr newydd y flwyddyn
 • Busnes digidol newydd y flwyddyn
 • Busnes gwasanaethau ariannol / proffesiynol newydd y flwyddyn
 • Busnes technoleg ariannol newydd y flwyddyn
 • Busnes Bwyd a Diod newydd y flwyddyn
 • Busnes byd-eang newydd y flwyddyn
 • Busnes newydd y flwyddyn a sefydlwyd gan raddedigion
 • Busnes gwyrdd newydd y flwyddyn
 • Busnes arloesi newydd y flwyddyn
 • Busnes gweithgynhyrchu newydd y flwyddyn
 • Busnes technoleg feddygol newydd y flwyddyn
 • Busnes newydd technolegau symudol ac arloesol y flwyddyn
 • Busnes manwerthu newydd y flwyddyn
 • Busnes gwledig newydd y flwyddyn
 • Menter gymdeithasol newydd y flwyddyn
 • Busnes twristiaeth a hamdden newydd y flwyddyn

Sefydlwyd Gwobrau Busnesau Newydd Cymru yn 2015 i gydnabod llwyddiannau’r unigolion anhygoel hynny sydd wedi cael syniad gwych, wedi gweld eu cyfle ac yna wedi mentro i lansio cynnyrch neu wasanaeth newydd. Entrepreneuriaid o’r fath a’u mentrau newydd yw arwyr tawel y gymuned fusnes.

Dyma’r unig wobrau ym Mhrydain ar hyn o bryd sy’n canolbwyntio’n benodol ar ddathlu llwyddiannau busnesau newydd

Felly, os ydych chi’n gwmni newydd, beth am gael golwg ar y categorïau a dechrau ymgeisio?

Gallwch ddysgu mwy am y gwobrau hyn yma.

Cofrestrwch i dalu i’ch bin gwyrdd gael ei wagio.

RYDW I EISIAU TALU RŴAN