Bydd Tŷ Pawb yn cynnal digwyddiad gwrando cymunedol i nodi darllediad radio cenedlaethol drama radio a gomisiynwyd ar gyfer arddangosfa gelf fawreddog.

Mae Cymru yn Fenis yn arddangosiad i artistiaid o Gymru sy’n cael ei gynnal yn arddangosfa gelf ryngwladol La Biennale yn Fenis bob dwy flynedd.

Efallai eich bod wedi darllen y newyddion gwych yn gynharach eleni bod Tŷ Pawb wedi cael ei ddewis yn brif sefydliad Cymru yn Fenis eleni.

Yr artist Cymru yn Fenis eleni yw Sean Edwards. Roedd ei arddangosfa unigol, Undo Things Done, i’w gweld yn eglwys hardd Santa Maria Ausiliatrice yn Fenis rhwng Mai a Thachwedd eleni.

Roedd yr arddangosfa’n cynnwys drama, Refrain; cyd-gynhyrchiad gyda National Theatre Wales wedi’i berfformio gan fam yr artist Lily Edwards.

Perfformiwyd y ddrama hon yn ddyddiol yn ystod La Biennale, wedi’i ffrydio o’i fflat yng Nghaerdydd i leoliad Cymru yn Fenis, Santa Maria Ausiliatrice, Castello.

Bydd fersiwn o’r ddrama a gomisiynwyd yn arbennig gan BBC Radio 4 a gynhyrchwyd gan John Norton a Martin Williams yn cael ei darlledu ar Ragfyr 17 am 4pm.

Bydd Tŷ Pawb yn tiwnio i’r darllediad ddydd Mawrth, gan gynnal digwyddiad gwrando cymunedol byw.

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB .

“Munud hynod symbolaidd”

Dywedodd Sean Edwards, Artist sy’n cynrychioli Cymru yn Fenis Wales yn Fenis 2019: “Rwy’n falch iawn y bydd y gwaith a gynhyrchir ar gyfer Cymru yn Fenis yn cael cyfle i gael profiad gan gynulleidfaoedd yng Nghymru ac y bydd yr addasiad o Refrain, gwaith sydd wedi bod wrth wraidd y gosodiad yn Fenis, bydd yn cael ei ddarlledu i gartrefi pobl.

“Mae’n anrhydedd gallu cyflwyno’r gwaith hwn ar BBC Radio 4, ac mae’n nodi penllanw addas i ymrwymiad hael fy mam i berfformiadau dyddiol trwy gydol y Biennale.”

Dywedodd Jo Marsh, Cyfarwyddwr Creadigol Tŷ Pawb, prif sefydliad Cymru yn Fenis Cymru yn Fenis 2019: “Mae wedi bod yn anrhydedd enfawr i Dŷ Pawb fod yn sefydliad arweiniol i Gymru yn Fenis eleni, ac rydym yn edrych ymlaen at ddod â Sean Arddangosfa deimladwy ac ingol Edwards i Wrecsam.

“Bydd y darllediad radio cenedlaethol byw o Refrain yn cael ei ddarlledu ar draws ein Neuadd Farchnad – eiliad hynod symbolaidd i ni, gan gysylltu Tŷ Pawb â’r cyflwyniad yn Fenis a chreu rhagarweiniad i’r arddangosfa ar gyfer ein cynulleidfaoedd lleol. ”

Dyddiadau ar gyfer eich dyddiadur

  • Bydd BBC Radio 4 yn darlledu Refrain ar ddydd Mawrth, Rhagfyr 17 am 4pm.
  • Mae taith arddangos Undo Things Done yn agor yn Tŷ Pawb ddydd Gwener Chwefror 14, 2020. Mae’r arddangosfa’n rhedeg tan ddydd Sul Ebrill 26 2020.
  • Yna mae’r arddangosfa’n teithio i Bluecoat, Lerpwl, gan agor ddydd Gwener Tachwedd 6, 2020 tan 14 Mawrth, 2021.

Cyflwynir Undo Things Done gan y curadur gwadd Marie-Anne McQuay ynghyd â’r sefydliad arweiniol Tŷ Pawb ac fe’i comisiynir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, gan nodi nawfed cyflwyniad Biennale Arte gan Gymru. National Theatre Wales yw cyd-gynhyrchwyr Refrain. Cefnogir y daith o amgylch Undo Things Done yn garedig gan Art Fund ac Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston.

Dilynwch Tŷ Pawb ar:
Facebook
Twitter
Instagram

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb