Christmas Village

Mae’r Pentref Nadolig yn agor yfory ac yn addo bod yn ŵyl o siopa ac adloniant.

Mae yna tipi anferth gyda llu o dalent lleol a bydd yna ddiddanwyr o amgylch y lle fydd yn apelio at ymwelwyr iau a thrên ar y dydd Sadwrn a’r dydd Sul.

Mae hynny’n ychwanegol at dros 50 o stondinau sydd wedi cael eu gosod yn ystod yr wythnos hon ac yn barod i agor yfory. Byddant yn gwerthu popeth o fwyd a diod i deganau ac anrhegion gwahanol.

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

A pheidiwch ag anghofio mae parcio am ddim yn y mwyafrif o’n meysydd parcio. Gallwch ddarllen mwy yma.

Free parking to add to Wrexham’s Christmas attractions

Dyma’r rhestr ar gyfer y tipi a’r llwyfan:

 

Dydd Gwener, 13 Rhagfyr 12 canol dydd – 8pm

 • 1.00 – Dawnsio Salsa
 • 2.00 – Balerinas Clockwork
 • 2.30 – Balerinas Clockwork
 • 3.00 – Balerinas Clockwork
 • 6.00 – AMY GRACE
 • 7.00 – LUKE GALLAGHER
 • 8.00 – TOBACCO ROAD

Dydd Sadwrn, 14 Rhagfyr 10am – 8pm

 • 10.30 – Y Storïwr, Jacqui Blore
 • 11.30 – Dawnsio Salsa
 • 12.30 – Cwmni Pantomeim Wrecsam a’r Fro
 • 2.00 – Adloniant Plant Gary Sausage
 • 5.00 – AMY GRACE
 • 6.00 – KARL JOSEPH
 • 7.00 – CARL HARRISON
 • 8.00 – EGO FRIENDLY

Dydd Iau 15 Rhagfyr 10am – 4pm

 • 10.30 – Y Storiwr, Jacqui Blore
 • 11.30 – Dawnsio Salsa
 • 13.00 – BOBBY JO
 • 14.00 – KARL JOSEPH
 • 3.00 – LUKE GALLAGHER

Bydd yna ddiddanwyr yn cerdded o gwmpas ac ar y llwyfan fel yr isod:

Dydd Gwener, 13 Rhagfyr 12 canol dydd – 8pm

 • 2.00 – 2.05 Balerinas Clockwork ar y llwyfan
 • 3.00 – 3.05 Balerinas Clockwork ar y llwyfan
 • 4.00 – 4.05 Balerinas Clockwork ar y llwyfan
 • 16.00 0 16.45 Corachod yn Jyglo
 • 17.15 – 18.00 Corachod yn Jyglo

Dydd Sadwrn, 14 Rhagfyr 12 canol dydd – 8pm

 • 11.00 – 11.45 Soldiwr Tegan yn Cerdded o amgylch y lle
 • 11.45 – 12.30 Brenhines Eira yn Cerdded o amgylch y lle
 • 12.30 – 13.15 Jyglwr Rhew yn cerdded o amgylch y lle
 • 13.15 – 14.30 Soldiwr Tegan yn cerdded o amgylch y lle
 • 14.30 – 15.15 Brenhines Eira yn Cerdded o amgylch y lle
 • 15.15 – 16.00 Jyglwr Rhew yn cerdded o amgylch y lle
 • 16.00 – 16.45 Soldiwr Tegan yn Cerdded o amgylch y lle
 • 16.45 – 18.15 Jyglwr Rhew yn cerdded o amgylch y lle

Dydd Sul, 15 Rhagfyr 12 – 4

Corachod direidus yn cerdded o amgylch y lle:

12.00 – 12.45, 13.30 – 14.15 a 15.00 – 15.45

A pheidiwch ag anghofio’r ceirw hardd yn safle’r seindorf rhwng 12 canol dydd a 4pm, dydd Gwener, dydd Sadwrn a dydd Sul, 15 Rhagfyr.

Mae’r Pentref Nadolig yn agor am 12 canol dydd, ar ddydd Gwener, 13 Rhagfyr ac yn cau ddydd Sul, 15 Rhagfyr.

Mae’r stondinau yn agored tan 8pm ar y dydd Sadwrn a’r dydd Sul a bydd cerddoriaeth fyw a’r bar yn parhau tan 10pm yn y tipi.

Bydd y Pentref Nadolig yn cau am 4pm ddydd Sul.

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN