Darganfod

Mae Gŵyl Wyddoniaeth Darganfod yn digwydd ar 6 a 7 Awst ac eleni mae rhestr gyffrous o weithgareddau i’r holl deulu gymryd rhan ynddynt a mwynhau.

Bydd y weithgareddau’n digwydd yng Nghanolfan Darganfod Gwyddoniaeth Xplore!, Tŷ Pawb, Yellow and Blue a Stryd Henblas.

Edrychwch isod i weld beth sydd ‘mlaen, ymhle, a phryd. 😃 😃

Mae tocynnau unigol yn £8.50, neu docynnau teulu yn £30.00 am 4. Mae tocynnau ar gael rŵan

Neu ymweld â www.xplorescience.co.uk

Cofrestrwch i gael newyddlen Tŷ Pawb yn syth i’ch blwch negeseuon

Canolfan  Darganfod Gwyddoniaeth Xplore! Dydd Sadwrn

Gwneud eich Paent eich hun Dydd Sadwrn a Dydd Sul – 10am – 4pm. Mwynhewch y gweithdy rhyngweithiol hwn i ddysgu am y deunyddiau a phrosesau ar gyfer gwneud paent dyfrlliw fel yr hen feistri! Mae’r artist Wendy Connelly yn dangos rhai o’r egwyddorion gwyddonol wrth greu paent. Gan ddefnyddio cynhwysion bob dydd sydd yn y tŷ, dewch i ddarganfod sut i wneud eich paent eich hunain.

Sioe Malu Gronynnau Dydd Sadwrn – 11am, 1pm a 3pm. Yn y sioe hynod o ryngweithiol hwn, byddwch yn dysgu sut i reoli systemau LHC gan ddefnyddio eich ffonau/dyfeisiau clyfar eich hunain (dewch â nhw gyda chi). Chi sy’n rheoli. Chi yw’r gwyddonwyr. Mae dyfodol gwyddoniaeth yn dibynnu arnoch chi! Diolch i Gymdeithas Adeiladu’r Principality.

Robotiaid EV3 Cymdeithas Cyfrifiaduron Prydeinig Dydd Sadwrn a Dydd Sul – 10am – 4pm. Gallwch chi helpu i siapio ein dyfodol: Dysgwch am robotiaid a gwelwch sut maent yn cael eu rhaglennu gan ddefnyddio Lego EV3. Mae’n weithdy rhyngweithiol sy’n berffaith i bawb gymryd rhan. Diolch i Gymdeithas Adeiladu’r Principality.

Profiad Efelychu Gyrru Dydd Sadwrn a Dydd Sul 9.30am – 11am, 12.30pm – 2pm a 3.30pm i 5pm. Ydych chi erioed wedi bod eisiau gyrru cerbyd nwyddau trwm? Ydych chi erioed wedi gweld combein yn mynd i fyny ac i lawr cae a meddwl fod hynny’n edrych yn hwyl? Wel, rŵan gallwch roi cynnig arni. Dewch i roi cynnig ar efelychwyr gradd proffesiynol, wedi’i ariannu gan Gymunedau am Waith, mae’n gyfle i fynd tu ôl i lyw cerbydau MAWR. Diolch i hyfforddiant Gatewen.

Canolfan Darganfod Gwyddoniaeth Xplore! Dydd Sul

Y Sioe Platinwm – 11am, 1pm a 3pm. Rydym ni oll wedi clywed sôn am blatinwm eleni – ond beth yw platinwm?  Yn y sioe wyddoniaeth hwn i deulu, byddwch yn darganfod popeth nad oeddech yn gwybod am blatinwm. O bweru’r dyfodol i gadw’r aer yn lân, mae mwy i’r metel hwn na welwch chi yn y lle cyntaf. Diolch i Lyan Packaging.

Gwneud eich Paent eich hun Dydd Sadwrn a Dydd Sul – 10am – 4pm. Mwynhewch y gweithdy rhyngweithiol hwn i ddysgu am y deunyddiau a phrosesau ar gyfer gwneud paent dyfrlliw fel yr hen feistri! Mae’r artist Wendy Connelly yn dangos rhai o’r egwyddorion gwyddonol wrth greu paent. Gan ddefnyddio cynhwysion bob dydd sydd yn y tŷ, dewch i ddarganfod sut i wneud eich paent eich hunain.

Profiad Efelychu Gyrru Dydd Sadwrn a Dydd Sul 9.30am – 11am, 12.30pm – 2pm a 3.30pm i 5pm. Ydych chi erioed wedi bod eisiau gyrru cerbyd nwyddau trwm? Ydych chi erioed wedi gweld combein yn mynd i fyny ac i lawr cae a meddwl fod hynny’n edrych yn hwyl? Wel, rŵan gallwch roi cynnig arni. Dewch i roi cynnig ar efelychwyr gradd proffesiynol, wedi’i ariannu gan Gymunedau am Waith, mae’n gyfle i fynd tu ôl i lyw cerbydau MAWR. Diolch i hyfforddiant Gatewen.

Robotiaid EV3 Cymdeithas Cyfrifiaduron Prydeinig Dydd Sadwrn a Dydd Sul – 10am – 4pm. Gallwch chi helpu i siapio ein dyfodol: Dysgwch am robotiaid a gwelwch sut maent yn cael eu rhaglennu gan ddefnyddio Lego EV3. Mae’n weithdy rhyngweithiol sy’n berffaith i bawb gymryd rhan. Diolch i Gymdeithas Adeiladu’r Principality.

Profiad Efelychu Gyrru Dydd Sadwrn a Dydd Sul 9.30am – 11am, 12.30pm – 2pm a 3.30pm i 5pm. Ydych chi erioed wedi bod eisiau gyrru cerbyd nwyddau trwm? Ydych chi erioed wedi gweld combein yn mynd i fyny ac i lawr cae a meddwl fod hynny’n edrych yn hwyl? Wel, rŵan gallwch roi cynnig arni. Dewch i roi cynnig ar efelychwyr gradd proffesiynol, wedi’i ariannu gan Gymunedau am Waith, mae’n gyfle i fynd tu ôl i lyw cerbydau MAWR. Diolch i hyfforddiant Gatewen.

Tŷ Pawb Dydd Sadwrn

Cloddio’n Ddwfn Dydd Sadwrn a Dydd Sul – 10am – 1.30pm. Ydych chi erioed wedi meddwl beth sydd o dan eich traed? Pa fath o rymoedd allai greu’r Himalayas? Sut ydym ni’n gwybod pa mor dal yw dinosor? Byddwn yn cloddio’n ddwfn am yr atebion i’r cwestiynau hyn yn ein sioe newydd sbon am fyd Daeareg!

Animeiddiad Lego G2G Dydd Sadwrn a Dydd Sul – 11am – 1pm a 2pm – 4pm. I ddathlu’r ŵyl yn dod â Gwyddoniaeth, Technoleg, Maths a Chelf ynghyd, bydd G2G yn rhoi cyfle i chi adeiladu eich set a chymeriadau eich hunain i wneud ffilm animeiddiad byr.

Byddwch hefyd yn cael y cyfle i ddefnyddio Lego i adeiladu beth bynnag allwch chi ei ddychmygu.

Y Sioe NONsens Dydd Sadwrn – hanner dydd – 3.30pm. Ydych chi’n meddwl eich bod yn gweld hefo’ch llygaid a blasu gyda’ch tafod? Ydych chi’n gwybod pam eich bod yn benysgafn wrth droelli? Faint o synhwyrau sydd gennych chi? Byddwch yn barod i gael eich synnu a’ch rhyfeddu gan rithiau gweledol i archwilio eich ymennydd, wrth i ni ddarganfod nad yw eich synhwyrau mor syml ag y maent yn ymddangos.

MakeCode: Gemau Arcêd Dydd Sadwrn – 11.00am a 14.30pm. Dewch i greu eich gêm arcêd eich hunain gyda Technocamps! Cewch eich ysbrydoli gan Asteroids, Pacman, Galaga a gemau eraill yn y gweithdy rhyngweithiol hwn.

TinkerCAD: Modelu 3D Dydd Sadwrn – 10.00am a 13.30pm. Mae dyfodol dylunio ar Gyfrifiadur, dewch i roi cynnig arni gyda Technocamps. Yn y gweithdy rhyngweithio hwn, dyluniwch eich gwrthrych gwych a rhyfedd eich hun.

Makey Makey: Rheolydd Gemau o sbwriel Dydd Sadwrn – 12.30pm a 16.00pm. Os ydych chi eisiau chwarae gemau rhaid i chi gael rhyw fath o reolydd. Yn y gweithdy hwn, beth allwn ni ei ddefnyddio fel rheolydd?  Yn y gweithdy rhyngweithiol hwn dewch i greu eich rheolydd eich hunain o eitemau’r cartref.

Tŷ Pawb Dydd Sul

Y Sioe Gwstard Ffrwydrol Dydd Sul – 11.30am – 1.30pm.  Ar ôl galw mawr, mae’r cyfathrebwr gwyddoniaeth, Ian Russell yn ôl, gyda’r sioe wyddoniaeth ‘Cwstard Ffrwydrol’ ar gyfer pob oed. Sioe arbennig, bywiog a doniol sy’n rhannu mwy o arbrofion nac allwch chi eu cofio.

Sioe Cromen Sêr Dydd Sul – Drwy’r dydd. Dewch i ymuno â ni yn ein planetariwm gwynt newydd sbon wrth i ni deithio ar draws y bydysawd, gan stopio ar hyd y ffordd yn yr Haul, y Lleuad, planedau a sêr! Mae’n gyfle i weld rhyfeddodau awyr y nos yn ystod y dydd! Diolch i Magellan Aerospace.

Cloddio’n Ddwfn Dydd Sadwrn a Dydd Sul – 10am – 1.30pm. Ydych chi erioed wedi meddwl beth sydd o dan eich traed? Pa fath o rymoedd allai greu’r Himalayas? Sut ydym ni’n gwybod pa mor dal yw dinosor? Byddwn yn cloddio’n ddwfn am yr atebion i’r cwestiynau hyn yn ein sioe newydd sbon am fyd Daeareg!

Animeiddiad Lego G2G Dydd Sadwrn a Dydd Sul – 11am – 1pm a 2pm – 4pm. I ddathlu’r ŵyl yn dod â Gwyddoniaeth, Technoleg, Maths a Chelf ynghyd, bydd G2G yn rhoi cyfle i chi adeiladu eich set a chymeriadau eich hunain i wneud ffilm animeiddiad byr.

Byddwch hefyd yn cael y cyfle i ddefnyddio Lego i adeiladu beth bynnag allwch chi ei ddychmygu.

Yellow and Blue Dydd Sadwrn

Creu Sleim Dydd Sadwrn a Dydd Sul – 10am – hanner dydd a 1pm – 3pm. Ewch ati i greu hylifau rhyfedd! Y sleim hyn yw’r deunyddiau mwyaf od ar y blaned! Dewiswch eich lliw, arogl a gwead ac yna ewch a’ch cread sleim adref gyda chi. Diolch i Gymdeithas Adeiladu’r Principality.

Stryd Henblas Dydd Sadwrn

Hwyl Swigod Dydd Sadwrn a Dydd Sul – hanner dydd a 3pm. Gall un o’r strwythurau mwyaf anhygoel ar y ddaear gael ei wneud gyda dim byd mwy cymhleth na dŵr a sebon ac ychydig o wynt.  Dewch i ymuno â ni ar Stryd Henblas ar gyfer hwyl gyda swigod. Ceisiwch wneud y swigen mwyaf posibl! Diolch i Gymdeithas Adeiladu’r Principality.

Mae tocynnau ar gael rŵan

Neu ewch i www.xplorescience.co.uk

Cofrestrwch rŵan

Cofrestrwch rŵan