Ty Pawb

Bydd gweithgareddau teuluol am ddim yn cael eu cynnal trwy gydol y gwyliau.

Dyma’r rhaglen haf fwyaf erioed i Tŷ Pawb ei chynhyrchu, gyda gweithgareddau ar gyfer pob oed a diddordeb gan gynnwys sesiynau crefft, sesiynau chwarae, clwb LEGO, gweithdy animeiddio, dosbarthiadau cerddoriaeth i ddechreuwyr – ac wrth gwrs y Disgos Celf Bop poblogaidd!

Cofrestrwch i gael newyddlen Tŷ Pawb yn syth i’ch blwch negeseuon

Mae lleoedd eisoes yn llenwi’n gyflym ond gallwch archebu ymlaen llaw ar gyfer y rhan fwyaf o weithgareddau i osgoi cael eich siomi

Archebwch eich lle yma: https://tinyurl.com/hafohwyl2022

Lawrlwythwch y canllaw gweithgaredd llawn: https://tinyurl.com/TyPawbSummer2022

Prifysgol y Plant

Oeddech chi’n gwybod y gall gweithgareddau teuluol Tŷ Pawb gael eu cyfrif tuag at eich Prifysgol Plant pasbort? Gofynnwch i’ch arweinydd sesiwn am y cod stamp!

Eisiau ymwneud â Phrifysgol y Plant? Cofrestrwch i gymryd rhan trwy eich ysgol, casglwch stampiau trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol a dathlwch eich cyflawniadau y tu allan i’r ysgol gyda seremoni raddio i blant.

Ewch i www.childrensuniversity.co.uk am ragor o wybodaeth.

Mae gweithgareddau haf Tŷ Pawb wedi bod yn bosibl diolch i raglen Haf o Hwyl Llywodraeth Cymru.

Cofrestrwch rŵan

Cofrestrwch rŵan