Text scam warning

Ydych chi wedi derbyn neges destun yn dweud eich bod wedi talu gormod o Dreth y Cyngor?

Mae’n ddrwg gennym ddweud nad ydynt yn rhai go iawn.

Rydym yn gwybod bod unrhyw beth sy’n dweud eich bod wedi talu gormod o Dreth y Cyngor yn gallu ymddangos yn atyniadol, a gall fod yn demtasiwn dilyn negeseuon o’r fath.

GWNEWCH GAIS AM GLUDIANT I’R YSGOL YM MIS MEDI RŴAN!

Rydym wedi clywed gan aelod o’r cyhoedd yn ddiweddar yn ein hysbysu eu bod wedi derbyn neges destun yn dweud bod eu cyfrif mewn credyd – ac i glicio ar ddolen o fewn y neges i’w hawlio yn ôl.

Yn ffodus, roeddent yn gwybod yn well na chlicio ar y ddolen a gwnaethant gysylltu â ni.

Ond os byddent wedi clicio ar y ddolen, does dim amheuaeth y byddai wedi mynd â nhw i dudalen yn gofyn am eu manylion banc – fyddai wedi mynd yn syth i’r twyllwyr y tu ôl i’r cynllun.

Yn syml – nid ydym yn anfon negeseuon testun at drigolion am Dreth y Cyngor.

Felly, gallwch fod yn dawel eich meddwl bod unrhyw neges destun sy’n dweud wrthych eich bod wedi talu gormod o Dreth y Cyngor yn amheus.

Fel gydag unrhyw dwyll, dylech ystyried ambell reol syml –

Peidiwch â chlicio ar unrhyw ddolenni, peidiwch byth â rhoi unrhyw fanylion – fel cyfrineiriau neu rif cyfrif banc – a chofiwch fod gennych hawl i anwybyddu unrhyw negeseuon amheus.

Ond beth os byddaf yn meddwl fy mod mewn credyd?

Os ydych yn meddwl eich bod mewn credyd gyda’ch cyfrif Treth y Cyngor, mae yna ffordd syml iawn i wybod.

Ffoniwch ein llinell gymorth ariannol ar 01978 298992 neu e-bost counciltax@wrexham.gov.uk. Byddant yn hapus iawn i wirio eich cyfrif a rhoi unrhyw gymorth rydych ei angen.

A fydd angen cludiant i’r ysgol arnoch ym mis Medi? Gwnewch gais ar-lein rŵan

GWNEWCH GAIS AR-LEIN RŴAN