Wrexham school boys football champions

Yn ddiweddar cyrhaeddodd tîm pêl-droed Ysgolion Sir Wrecsam rownd derfynol gemau dan 15 Cymdeithas Bêl-droed Ysgolion Cymru yn y Venue, cartref y Seintiau Newydd.

Mewn gêm derfynol gyffrous yn erbyn ysgolion Caerdydd a’r Fro, llwyddodd Wrecsam i ennill y gêm 4-1 gyda golau cosb, gan ennill y tlws am ddim ond yr eildro mewn 20 mlynedd.

WEDI GWELD TIPIO ANGHYFREITHLON? GADEWCH I NI WYBOD YN SYTH AC YN HAWDD YMA

Oliver Haig (Ysgol Sant Joseff) oedd arwr y dydd, gan arbed tair o’r pedair gôl gosb a gymerwyd.

Cyflwynwyd tarian Glyncoed i Gapten y Tîm Pencampwyr Cenedlaethol, Scott Butler, gan Gadeirydd Ysgolion Wrecsam, John Mann.

Wrexham Mayor Football Presentation

 

Wedi dychwelyd i Wrecsam, cyflwynwyd eu tlysau i’r bechgyn gan Faer Wrecsam, y Cynghorydd Andy Williams mewn seremoni arbennig i nodi eu llwyddiant.

I gael rhagor o wybodaeth am Gymdeithas Bêl-droed Ysgolion Cymru ewch i.

Wedi gweld tipio anghyfreithlon? Gadewch i ni wybod ar-lein

DDWEDWCH WRTHYM AM DIPIO ANGHYFREITHLON AR-LEIN