Dyfroedd Alun

Mae digwyddiad plannu coed wedi’i drefnu ym Mharc Gwledig Dyfroedd Alun ddydd Mercher, 19 Chwefror rhwng 10am a 12pm.

Mae’r digwyddiad yn rhan o’r cynlluniau i blannu dros 1000 o goed yn yr wythnosau nesaf diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru a Choed Cadw.

COFRESTRWCH I DDERBYN HYSBYSIADAU GWEITHGARWCH GRAEANU

Mae’n rhan o’r cynlluniau i greu cysylltiadau cynefin allweddol ar gyfer bywyd gwyllt yn y blynyddoedd sydd i ddod.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cynorthwyo dewch i’n cyfarfod ger Giât fynediad Parc Gwledig Dyfroedd Alun (ochr Gwersyllt)

Bydd angen i chi sicrhau eich bod yn gwisgo dillad cynnes ac esgidiau cryf neu esgidiau glaw.

Mae’n rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.

I gael rhagor o fanylion cysylltwch 07867138169.

Derbyniwch y wybodaeth ddiweddaraf o ran graeanu yn syth i’ch mewnflwch
SIGN ME UP NOW

COFRESTRWCH FI RŴAN