Bydd cantorion o bob rhan o’r byd yn teithio i Tŷ Pawb yn barod ar gyfer cyngerdd a gweithdy ar 5 Mawrth.

Mae cantorion o Corsica, Bwlgaria, Bosnia, Macedonia, Caucasus, Georgia, yr Wcráin, Ghana, De Africa a mwy yn aelodau o Northern Harmony, côr cerddoriaeth y byd unigryw sydd wedi’i leoli yn Vermont, UDA.

EISIAU MWY O AWGRYMIADAU A GWYBODAETH? COFRESTRWCH I DDERBYN EIN CYLCHLYTHYRAU AILGYLCHU AR E-BOST…

Bydd yr 14 canwr ifanc, dan arweiniad Larry Gordon, yn rhoi cyfle i chi ddysgu caneuon o bob cwr o’r byd mewn gweithdy arbennig – ‘does dim angen UNRHYW brofiad! Gallwch wedyn gymryd sedd a mwynhau cyngerdd gan Northern Harmony.

Northern Harmony yw’r grŵp perfformio lefel uchaf sy’n dod o dan ymbarél sefydliad cerddoriaeth y byd, Village Harmony, sy’n noddi gwersylloedd a gweithdai canu yn Lloegr Newydd a sawl rhan arall o’r byd – ewch i www.villageharmony.org i ddysgu mwy amdanyn nhw.

Os ydych eisiau dod draw i’r gweithdy bydd yn cael ei gynnal ar 5 Mawrth rhwng 7-8pm dan arweiniad cantorion Northern Harmony a bydd cyfle i ddysgu caneuon o bob cwr o’r byd. Nid oes angen unrhyw brofiad.

Bydd Cyngerdd Northern Harmony yn dechrau am 8.15pm ar 5 Mawrth a bydd yn noson wefreiddiol o feistrolaeth leisiol. Bydd caneuon o’r Balcanau a De Affrica, motetau’r dadeni, caneuon nodau siâp Americanaidd a llawer mwy yn cael eu perfformio.

Brysiwch i archebu’ch tocynnau.

Prisiau’r tocynnau yw:

Gweithdy a’r Cyngerdd £15/£12

Cyngerdd yn unig £10/£8

Cysylltwch â wendy@wrexhamchoir.co.uk <mailto:wendy@wrexhamchoir.co.uk> am ragor o wybodaeth am sut i gadw lle.

Eisiau mwy o awgrymiadau a gwybodaeth? Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrau ailgylchu ar e-bost…

COFRESTRU