Mae Heddlu Gogledd Cymru yn chwilio am Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu (SCCH) ar gyfer ardal Wrecsam.

Gan weithio o’r orsaf heddlu newydd yn Llai, mae’r swydd yn sicr yn addas i rywun sydd yn gallu rhoi rhywbeth yn nôl i’r gymuned a chadw pobl yn ddiogel rhag niwed.

CYMRWCH RAN YN YR YMGYNGHORIAD AR GYNLLUN Y CYNGOR 20-22

Mae Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu yn rhan hanfodol o dimau cymdogaeth yr heddlu a gallant wneud gwahaniaeth gwirioneddol. Mae’n garreg gamu wych i gael gyrfa gyda Heddlu Gogledd Cymru hefyd, gyda chyfleoedd i symud ymlaen i blismona rheng flaen.

Ydi hyn yn swnio fel rhywbeth yr hoffech chi ei wneud?

Yna tarwch olwg ar yr hysbyseb swydd, ac mae rhagor o wybodaeth ar gael yma: Heddlu Gogledd Cymru – Recriwtio SCCH.

Pow lwc!

I gymryd rhan yn yr ymgynghoriad ar Gynllun y Cyngor, cliciwch yma

DWI ISIO MYNEGI FY MARN! DOES DIM OTS GEN