Noder bod y swydd yma bellach wedi cau i geisiadau – dyddiad cau oedd ar Dydd Gwener 29 Mehefin.

Yma yng Nghyngor Wrecsam, mae pwynt cyswllt cyntaf gyda’r cyhoedd yn hynod bwysig i ni.

Mae gan ein staff sgiliau pobl ardderchog a byddant bob amser yn trin pawb fel unigolyn. Maent yn gwneud i gwsmeriaid deimlo’n gartrefol, tra’n ymddwyn yn broffesiynol bob amser.

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB .

Ydy hyn yn ymddangos yn debyg i chi?

Os ydy, a’ch bod yn chwilio am gyfle newydd, yna gwrandewch…gall hwn fod yr amser perffaith.

Mae gennym ddwy swydd wag ar gyfer Ymgynghorwyr Gwasanaeth Cwsmeriaid ar hyn o bryd: un dros dro ac un parhaol.

Os ydych eisiau ein helpu i roi’r gwasanaeth gorau posibl i bobl leol, yna cysylltwch nawr.

A sbïwch ar hyn. Gall gweithio i’r cyngor fod yn ddewis gyrfaol da – mae fel arfer yn cynnwys pensiwn, lwfans gwyliau da, sefydlogrwydd cymharol a hyblygrwydd.

Ond byddwch yn gyflym…y dyddiad cau ar gyfer y ddwy swydd yw dydd Gwener, 29 Mehefin.

Gwych … Ddangoswch y SWYDD Na… Dw i’n iawn ddiolch